Биографска дела


1. мр Војиновић, Станиша: Сима (Милутиновић) у Крајини и Кључу, Кладово; Неготин: Историјски архив, 1987. 
2. др Добрашиновић, Голуб: Вук у Крајини и Кључу, (два издања), Кладово; Неготин: Историјски архив, 1980. и 1986. 
3. др Милосављевић, Петар: Миша Анастасијевић - дунавски капетан, (два издања), Неготин: Историјски архив, 1983 и 1988.
4. Рачић, Никола: Станко Пауновић Вељко, Нови Сад: Институт за историју у Новом Саду; Неготин:Историјски архив, 1982. 
5. др Станојевић, Тихомир: Хајдук Вељко Петровић у историји и народној традицији, (три издања), Неготин: Историјски архив 1985, 1986. и 1998.


 


Хронологије


1. Перић, Милан: Хронологија радничког и народноослободилачког покрета у Крајини, Поречу и К ључу 1871-1945, Неготин: Историјски архив, 1969.
2. Јереј Михаил Николаевич Виноградов: “Летопис Доњомилановачке парохије”, приредио Ненад Пантић, архивиста Историјског архива у Неготину, Историјски архив Неготин, 2005.


 


Зборници


1. Зборник радова са научних скупова у Неготину и Кладову поводом обележавања 170 година од погибије Хајдук Вељка Петровића и 150 година од ослобо|ења од Турака, Неготин: Историјски архив; Балканолошки институт САНУ; МОК ССРН Зајечар, 1984. 
2. Старина Новак и његово доба - Зборник радова са одржаног ме|ународног научног скупа у Доњем Милановцу 16. и 17. септембра 1986. године, Неготин: Историјски архив; Београд: Балканолошки институт САНУ, 1988.