Публикације

1. Благојевић, Божидар: Неготин и Крајина 1941-1944, Неготин: Историјски архив, 1984.
2. Благојевић, Божидар: Неготинска гимназија 1941-1944, Неготин: Историјски архив, 1989.
3. Благојевић, Божидар: Дипломатске активности великих сила око источне Србије 1914-1915, Неготин: Историјски архив, 1998.
4. Лазаревић, Бранко: Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Неготин: Историјски архив, 2001. 
5. Срдић, Радован: Битка на Легету у 1914. години (друго издање), Неготин: Историјски архив; Сремска Митровица: Историјски архив "Срем", 1994.
6. Др. Видосава Стојанчевић (1924-1998): Етноисторијски процеси у источној Србији у 19. веку, Историјски архив Неготин, 2003.
7. Жика Живуловић – Серафим (1925-2001): Миша Анастасијевић (1803-1885), Историјски архив Неготин, 2002.
8. Јеврем Дамњановић: “Србија и на истоку”, Историјски архив Неготин, 2004.
9. Јеврем Дамњановић ”Србија и на истоку” (2. део), Историјски архив Неготин, 2005. година.
10. Адам Пуслојић: “Књига Адамова”, Историјски архив Неготин, 2004.
11. Миодраг Стефановић: “200 годишња споменица Храма Рођења Пресвете Богородице у Неготину”, Историјски архив Неготин, Библиотека у Неготину, и Црквена општина Храма рођења Пресвете Богородице у Неготину.
12. Попис становништва и имовине вароши Неготин из 1863. године, приредио Божидар Благојевић, Неготин: Историјски архив, 2001.
13. Попис становништва и имовине Среза Кључког из 1863. године, приредио Божидар Благојевић, Историјски архив Неготин, 2005.
14.Шематизам округа Крајинског од 1839-1924 године, приредио Ратко Благојевић, Историјски архив Неготин, 2005. година.
15.Записници са седница Наставничког савета Неготинске гимназије од 1941-1945, приредио Божидар Благојевић, Историјски архив Неготин, 2005.
16. Извештаји и наредбе комесарске управе и недићеве владе за Округ Зајечарски 1941-1942, приредио Божидар Благојевић, Историјски архив Неготин и Историјски архив Тимочке Крајине – Зајечар, 2006.
17. Извештаји Недићеве администрације и српске државне страже за округ зајечарски 1943-1944, књ. 2, приредио Божидар Благојевић, Истријски архив Неготин, Историјски архив Тимочка Крајина – Зајечар, 2007.
18.Извештаји и наредбе организације ДМ и организације Збор за округ зајечарски 1943-1944, приредио Ненад Пантић, Историсјки архив Неготин, 2008.
19. др Драган Илић: Опсада на Штубику и Малајници, Историјски архив Неготин и Дом Културе “Стван Мокрањац” из Неготина, 2007. 
20. Становништво у Крајинском Срезу према попису из 1863. године, приредио Ненад Војиновић, Историјски архив Неготин, 2009. година.
21. Миланче Бранковић: “И би светлост”, Историсјки архив Неготин, 2009.
22. Извештај и наредбе партизанских јединица о ослобођењу источне Србије, приредио Божидар Благојевић, Истријски архив Неготин, 2010