Монографије

1. Благојевић, Божидар: Неготин и Крајина 1941-1944. књ. 4, Неготин: Историјски архив, 1988.;
2. Благојевић, Божидар: Библиотека у Неготину 1846-1996, Неготин: Народна библиотека; Историјски архив, 1996. 
3. Благојевић, Божидар: Здравство у Неготину и Крајини 1836-1996, Неготин: Медицински центар; Историјски архив, 1996. 
4. Благојевић, Божидар: Основна Школа "Вера Радосављевић" 1964 - 1994, Неготин: Основна Школа "Вера Радосављевић"; Историјски архив, 1994. 
5. Благојевић, Божидар: Основна Школа у Брзој Паланци 1847-1940, Неготин: Историјски архив; Београд: Архив Србије,1998. 
6. Благојевић, Божидар: Крајина Вино 1890-2000. г., Неготин: А.Д. "Крајина Вино"; Историјски архив, 2000. 
7. Благојевић, Божидар: Архиви у Србији (за Штампу приредио Божидар Благојевић), Неготин: Историјски архив 2000.
8. Глигоријевић, др Бранислав: Кладово и околина 1918-1941, Неготин: Историјски архив, 1999.
9. Историјски архив Крајине, Кључа и Пореча 1952-1992, (група аутора), Неготин: Историјски архив, 1992. 
10. Историјски архив у Неготину 1952-1997: (друго допуњено издање) (група аутора Божидар Благојевић, Ненад Војиновић, Ратко Благојевић) Неготин, 1997.
11. Неготинска гимназија 1839-1989, (група аутора: Никола Плавшић, Момчило Станковић, Божидар Благојевић, Никола Рачић и Страхиња Поповић): Гимназија "Предраг Костић", 1989.
12. Перић, Милан: Неготин и Крајина 1871-1941, књ.3,: Заједница културе опш. Неготин, 1973.
13. Станковић, Момчило и Благојевић Божидар: Пољопривредна Школа Буково 1891-1991, Неготин: Пољопривредна Школа, 1991.
14. др Станојевић, Тихомир: Неготин и Крајина од првих трагова до 1858. године, књ. 1, Неготин: Заједница културе општине Неготин, 1972.
15. др Станојевић, Тихомир: Неготин и Крајина 1859-1940, књ. 2. Неготин: Историјски архив Неготину, 1980.
16. мр Велимир Шешум: “Соколско друштво среза поречког – Доњи Милановац 1931-1941”, Историјски архив Неготин, 2004. 
17. Божидар Благојевић: “Водопривредна – хидрогра|евинска организација Неготин 1924-2004 године”, Историјски архив Неготин , 2004.
18. Др Петар Опачић: “Ослободилачки ратови Србије против Турске 1876”, Историјски архив Неготин, 2006.
19. Александар Симић: “Чубра”, Историјски архив Неготин, 2006.
20. ВОДИЧ Историјског архива у Неготину, (група аутора: Божидар Благојевић, Душанка Здравковић, Миодраг Стефановић, Ненад Војиновић, Ненад Пантић, Ратко Благојевић), Историјски архив Неготин, 2002. година
21. Протојереј-ставрофор Ранко Јовић: “Споменица Цркве Свете Тројице у Самариновцу – 70 година од освећења”, Историјски архив Неготин, 2008.