Cat Car Rabit

Колектив

Први директор Историјског архива у Неготину био је Слободан Динић, који се налазио на челу установе од 1954-1957. године. Након њега архивом је руководило још 8 директора.Преглед директора архива

(са хронологијом година током којих су обављали дужност директора):Слободан Динић 1954 – 1957

Димитрије Вучићевић 1957 – 1958

Милан Перић 1958 – 1968

Љубомир Мараш 1969 – 1972

Божидар Благојевић 1972 – 2005

Миодраг Велојић 2005 - 2006

Ненад Војиновић 2006 – 2009

Љубиша Ђорђевић 2009 - 2013

Александра Миловановић 2013 - 2014

Ненад Војиновић 2014 - РАДНИЦИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН 1952 – 2010. године

(по азбучном реду)

Баљошевић Богдан 1995-2005. (одељење у Бору)

Баф Даворка 1994-1995.

Белић Смиљана 2000-

Благојевић Божидар 1972-2006.

Благојевић Ратко 1989-

Велојић Миодраг 2005-2008.

Војиновић Ненад 1994-

Вучићевић Димитрије 1957-1958.

Динић Слободан 1954-1957.

Дерагишић Ефа 1967-1978 .

Ђорђевић Љубиша 2009-

Ђорђевић Неда 2003- (одељење у Бору)

Живановић Миодраг 1973-1986.

Здравковић Душанка 1962-1993.

Ивачковић Чедомир 1963-1969.

Илић Љубомир 1986-1987.

Јаковљевић Милованка 1969-1978.

Јањић Гордан 1989-1994.

Јеремић Периша 1957-1961. (хонорарно)

Јовановић Љубица 1957-1989.

Јовановић Оливера 1986-

Јовић Драгутин 1962-1965. (хонорарно)

Јосић Драгана 1973-1985.

Калуђеровић Даница 1967-1982.

Кнежевић Биљана 1994-

Костадиновић Биљана 1983- (одељење у Бору)

Крстић Радмила 1958-1980.

Летуница Љубинка 1996-1996.

Малајесковић Војислав 1973-1978.

Мараш Љубомир 1969-1972.

Миленковић Радомир 1987-1989.

Миловановић Александра 2008-

Мирчић Спасоје 1958-1959.

Николић Александра 2003- (одељење у Бору)

Николић Милан 1958-1961. (хонорарно)

Обрадовић Радосав 1962-1965. (хонорарно)

Пантић Ненад 1996-

Перић Милан 1957-1968.

Перовић Марија 1987-1994.

Петровић Драгана 1997-2010.

Петровић Милена 1961-1962.

Петровић Томислав 1959-1962.

Радивојевић Мира 1986-2010.

Радосављевић Живота 1969-1972.

Ровчанин Катарина 1995-2001. (одељење у Бору)

Ружић Дина 1959-1961.

Србуловић Јован 1986-1988.

Стефановић Душан 1958-1959 .

Стефановић Љубомир 1957-1965.

Стефановић Миодраг 1999-2005.

Стојановић Мирослава 1961-1962.

Трокановић Милица 1973-2000.

Усић Нада 1980-

Цветановић Стевка 1989-2010.

Штрбац Снежана 1993-1993.

Шћопуловић Мила 1984- (одељење у Бору)