Упутство сарадницима за израду текста

Информација за наше цењене сараднике, који желе да пишу за наш Баштиник, теме из историјске прошлости шире области Источне Србије, закључно са завршетком Другог светског рата, евентуално и прве послератне године, као и теме од ширег значаја за Србију, које имају било каквих додирних тачака са Источном Србијом.

Текст мора бити написан ћирилицом, у Word-у, стил Normal, фонт Times New Roman, проред Single, и мора имати апстракт (кратак сажетак текста) и неколико кључних речи. Уз текст су пожељни и прилози, ако их има, у виду фотографија, старих докумената и слично.

Текстове слати, као и до сада, електронском поштом на e-mail адресу Архива или на CD-у на поштанску адресу Архива или донети лично у Архив на FLASH меморији.

Радови који буду одабрани за публиковање, биће штампани са UDK бројевима Народне библиотеке Србије.

Поздрав свим нашим досадашњим и новим сарадницима, у нади да ћемо наставити нашу успешну сарадњу, а са некима тек започети.