Издавачка делатност

Поред главне делатности Архива, која се односи на архивску грађу и све законом прописане послове у вези са њом, у циљу њеног очувања и заштите, једна од важних обавеза и активности Архива је такође и њихова културно-издавачка и истраживачка делатност. Сходно томе, задатак Архива је, поред прикупљања, сређивања, обраде, чувања и заштите архивске грађе, и њено издавање на коришћење истраживачима, а такође и њено објављивање и публиковање широј јавности. У складу са том обавезом, ми увек настојимо да што више и што занимљивије архивске грађе изађе у јавност из нашег Архива, путем публикације.


Наш је задатак да, као објективни и непристрасни хроничари историје, јавности изнесемо потпуну истину о разним догађајима који су се десили у прошлости, на основу веродостојних историјских докумената, тј. архивске грађе, коју поседујемо, а читаоцима препустимо да сами изведу закључке и донесу свој суд о томе. Само онда ће задатак Архива, као верног чувара историјске истине, бити у потпуности остварен.


Наш Архив, у свом досадашњем постојању, дугом 58 година, има за собом плодну и богату издавачку делатност. До сада је издао велики број књига и разних других публикација из области историографије, не само нашег краја, већ и много шире. Најдуже је на том пољу радио некадашњи дугогодишњи директор нашег Архива Божидар Благојевић, професор историје, сада пензионер, а поред њега и осталих аутора из Архива, учествовали су и многи други, разни истраживачи и сарадници Архива, међу којима и наши еминентни научници, као што су академици Радован Самарxић, Владимир Стојанчевић, Василије Крестић, затим др Петар Милосављевић, др Видосава Стојанчевић, проф. др Радош Љушић, проф. др Љубодраг Димић, др Даница Милић, др Голуб Добрашиновић, др Бранислав Глигоријевић, др Тихомир Станојевић, па наши познати публицисти Жика Живуловић – Серафим, Јеврем Дамњановић и многи други. Из пера оваквих личности произашао је богат и веома драгоцен историјски материјал, у издању нашег Архива.


Поред тога, велики број наших сарадника и истраживача учествује у изради текстова за наш годишњак Баштиник, који издајемо већ 12 година. И они су дали и дају низ интересантних чланака, драгоцених за проширење сазнања из разних периода историјске прошлости нашег краја. Међу њима има и стручњака – професора историје, интелектуалаца разних профила, али и обичних истраживача – ентузијаста, који се баве проучавањем и прикупљањем докумената из наше прошлости, чак и земљорадника. Свима њима Историјски архив Неготин најтоплије захваљује на прошлој и будућој сарадњи.