Контактирајте нас

Историјски архив Неготин
Ул. Бранка Перића бр. 13
19300 Неготин
Тел: 019 546 098
Факс: 019 542 762Одељење у Бору
Ул. Војске Југославије 18
19320 Бор
Тел: 030 421 365
Е-маил: arhivnegotin@mts.rs
ЖИРО РАЧУН: 840-485668-64Како до нас