ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА "180 ГОДИНА ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У СРБОВУ"

DSCF2521.JPG

У Србову, 30. јула у недељу, обележено је 180 година од изградње Храма Вазнесења Господњег (1837-2017). Након архијерејске литургије, Његово Преосвештенство Епископ тимочки Господин Иларион, у присуству великог броја верног народа, свечано је отворио изложбу докумената, фотографија и црквених предмета цркве у Србову, у организацији Историјског архива у Неготину. Отварању су били присутни и помоћник директора Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама при Министарству правде, др Марко Николић, као и председник општине Неготин са својим сарадницима г-дин Владимир Величковић, као и старешина Храма Вазнесења Господњег у Србову архијерејски намесник протојереј Зоран Јовић.

                          ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У СРБОВУ  (1837-2017) Црква -  До 1837 године Србово није имало своје цркве. Те године сазидана је садашња црква од тврдог материјала, заузимањем ондашњег свештеника Јанка Поповића. Посвећена је Вазнесењу Господњем.Свештеници – Први србовски свештеник, од 1837 год. био је Јанко Поповић, родом из Србова, који је учио у манастиру Буково. Његовим заузимањем подигнута је у селу црква. Умро је 20 децембра 1858 год. После његове смрти Србово је дошло у састав кобишничке парохије, јер су тада село опслуживали пароси Ефтимије Поповић и Петар Јовановић. То је трајало до марта месеца 1868 год. После њих је дошао за пароха Ђорђе Шакрак, док је већ 1869 у протоколима име јереја Милете Стевановића. По сачуваним црквеним протоколима промене су касније биле ове: 1870 год. у новембру је јереј Димитрије Петровић, у новембру 1871 цркву опслужује парох кобишнички, 18 јула 1876 записано је име пароха Стојана Станковића родом из Речке, од 1877. до 1880. год. опслужује парох буковчански, а онда 1881. парох Стојан Симић. Даље, 8 новембра 1881 долази поп Јован Призренац, тутор дечански, који остаје до 25. фебруара 1882., када парохија бива упражњена поново до 29 маја 1885 год. Првог јануара 1898 год. наређењем епископа Мелентија, постаје  србовска парохија поново самостална и за пароха долази парох Динул Поповић, за чије време је са црквеног крова скинута ћеремида и стављен цреп, направљен трем са собицом за крштење, звонара од тврдог материјала, обновљен иконостас и црква измолована. Од 1938. године до септембра 1939. године Србово опслужујe парох кобишнички Првул Вељковић. На месту пароха наслеђује га свештеник Тодор Цекић, од 1939 до 1945. године. Након њега од октобра 1945 до 1954, односно 1963. године. Србово опслужује јереј Милорад Поповић, парох кобишнички и јереј Тодор Цекић, парох буковчански. Србовску парохију од 1964. године до јуна 1967. године опслужује протојереј Вучић Поповић, парох други неготински. Од јула 1967. до половине 1971. године у србовској цркви служи јереј Петар Милинковић, парох кобишничко-буковчански. Од септембра 1971. до 1982. године Србово опслужује јереј Ранко Јовић, парох кобишничко-буковчански. Кратко време Србово опслужује протојереј Миодраг Глишић, парох кобишничко-буковчански, а затим од 1985. до 1988. године, јереј Трандафир Јанковић. У периоду од 1989 до октобра 1997. године ову парохију опслужује Благоје Томић, парох радујевачки. Протојереј  ставрофор Петар Стоиљковић, србовску парохију  опслужује од септембра 1997. године па до јула 2014., када србовску парохију преузима садашњи парох трећи неготински и архијерејски намесник неготински протојереј Зоран Јовић.Гробље и заветине -  Преко пута, јужно ос цркве било је старо гробље. Ново гробље постоји од 1835 године.Црквена заветина је Спасовдан, установљена још 1873 године. CHURCH OF THE ASCENSION OF THE LORD IN SRBOVO (1837-2017) Church - Until 1837 Srbovo did not have its own church. That year, upon the appeal of Janko Popović, then the local priest, a church of hard material was built.  It was dedicated to the Ascension of the Lord.Priests - The first  priest of Srbovo, since 1837, was Janko Popović, born in Srbovo and trained at  Bukovo Monastery. He launched the appeal for the construction of the village church. He died on December 20, 1858. After his death, Srbovo entered  Kobišnica parish, since the village was served by the priests Eftimije Popović and Petar Jovanović. That lasted until March 1868. After them, Đorđe Šakrak came to the village to serve as a priest,  while already in 1869 the name of priest Mileta Stevanović appeared in the protocols. In the existing church protocols, the changes were as follows:  In November 1870 the priest was Dimitrije Petrović, in November 1871 a priest from Kobišnica was in the service, on 18 July 1876 the name of the priest  Stojan Stanković born in Rečka appeared,  from 1877 to 1880 a priest from Bukovče was in the service, and then in 1881 the priest was Stojan Simić. Later, on 8 November 1881, priest Jovan Prizrenac, a tutor from Dečani monastery, came to the village and stayed until 25 February 1882, when the parish was vacated again until 29 May 1885. On 1 January 1898, by the order of Bishop Melentije,  Srbovo parish became independent again, and the priest was Dinul Popović. During his service, the old roof tiles were removed from  the church roof and replaced with different profile tiles, a porch with a small baptistery room was built as well as bell towers of hard material, the iconostasis was renovated and the outer church walls were painted. From 1938 to September 1939 the church service in Srbovo was given by Kobišnica priest Prvul Veljković. After him, from 1939 to 1945, the priest Todor Cekić was in service. From October 1945 to 1954 and 1963 respectively, the priests were Milorad Popović from Kobišnica and priest  Todor Cekić, from Bukovče. From 1964 to June 1967 Srbovo parish was served by the protoiereus Vučić Popović, the second priest from Negotin. From July 1967 to mid 1971, priest Petar Milinković, from Bukovče-Kobišnica parish, held service in Srbovo church. From September 1971 to 1982, Srbovo was served by Ranko Jović, a priest from Kobišnica Bukovče parish. For a short time Srbovo was  served  by  protoiereus Miodrag Glišić, from  Kobišnica Bukovče parish, and then from 1985 to 1988, the priest was Trandafir Janković. In the period from 1989 to October 1997, this parish was served by Blagoje Tomić, a priest from Radujevac parish. The protoiereus Petar Stoiljković served Srbovo parish from September 1997 until July 2014, when Srbovo was brought under service of its current priest, the third Negotin priest and bishop's representative, protoiereus Zoran Jović.Cemeteries and Village religious festivals - Opposite the church, to  the south, there was an old cemetery. A new cemetery exists since 1835. Village religious festival is Feast of the Ascension (Spasovdan), founded in 1873.DSCF2522.JPG

DSCF2504.JPG

DSCF2519.JPG

DSCF2515.JPG

DSCF2548.JPG