ПРОМОЦИЈА "БАШТИНИКА" БР. 20 У ТОДОРЧЕТОВОМ КОНАКУ

PLAKAT 20-A.jpg

ПОШТОВАНИ,
ПОЗИВАМО ВАС ДА У СРЕДУ 15.МАЈА (19. ЧАСОВА) У ТОДОРЧЕТОВОМ КОНАКУ ПРИСУСТВУЈЕТЕ ПРОМОЦИЈИ ЈУБИЛАРНОГ 20. БРОЈА БАШТИНИКА
ЧАСОПИСА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ

С А Д Р Ж А Ј
CONTENTS

ОПШТИ ДЕО
ИСТОРИОГРАФИЈА
GENERAL PART – HISTORYOGRAPHY
Јованкаа пољак, Оливера Иванова
БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА БАШТИНИК
Од броја 10 до броја 19 (2008 – 2017)
Biblyography of magazine of Bastinik
From number 10 to number 19 (2008-2017)

Сања Радосављевић
СТАРA НЕГОТИНСКА ЧАРШИЈА
Old Negotin trade area

Ранко Јаковљевић
КЛАДОВО 1835 – 1965.
Kladovo 1835-1965.

Мирослав Стефaновић
НЕГОТИН ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
Neegotin between two wars

Ранко Јаковљевић
ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН У КЛАДОВУ И ОКОЛИНИ
– ПТТ у служби историје –
Post, telegraph and telephone in Kladovo and the surroundings
– PTT in the service of history –

др Софија Петковић, Гордан Јањић
ВРЕЛО – ШАРКАМЕН КОД НЕГОТИНА,
АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 2017 – 2018. године
Vrelo – Sharkamen near Negotin,
archaeological researches 2017-2018. year

Златко Апановић
УТИЦАЈ МИГРАЦИЈА У XIX ВЕКУ
НА ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОКРАЊА
The effect of migration in the 19th century
on demographic characteristics of the village Mokranje

Срђан Томић
СОКОЛСТВО У САЛАШУ
Sokol traition in Salas

Ранко Јаковљевић
КАСТЕЛ ЕЛИЗАБЕТA – ШИСТАБ НА ДУНАВУ
Fortress Elizabeth – sistab on the Danube

Ранко Јаковљевић
КЛАДОВСКИ СПАВАЧИ ИЗ ЕФЕСА
Kladovo’s sleepers from Ephesus

Јелица Илић
ПЕТАР ЖИВКОВИЋ И СМЕНА НА ПРЕСТОЛОНАСЛЕЂУ
1909. године; ЂОРЂЕ И АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ
Petar Zivkovic and the change on the thone in 1909. year;
Djordje and Alexander Karadjordjevic

Ранко Јаковљевић
ЈОЗA КЉАКОВИЋ (1889-1969) – ВИШЕ ОД ИМЕНА
Joza Kljakovic (1889-1969) – more then a name

др Петар Драгишић
ЈУГОСЛАВИЈА, ШВЕДСКА И УБИСТВО АМБАСАДОРА
ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 1971. године
Yugoslavien, Sweden and the assasination of Vladimir Rolovic in 1971. year

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
FROM THE ARCHIVES SOURCES
За штампу приредио (For publishing prepared by) Ратко Благојевић
ЗБИРКА VARIA 1838 –
(Историјска белешка и Аналитички инвентар)
Varia collection 1838 – (Historical note and Analytical inventory)

ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ
GREATEST HEPENENST
др Милорад Радусиновић
ЧЕСТИТКЕ ИЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
(Поводом 900-годишњице крштења Русије)
Congratulations from eastern Serbia
(On the occasion of the 900th anniversary of the Russian baptizing)

Ранко Јаковљевић
„СЈАЈ У ТРАВИ“ БРИКЕТНИЦЕ НА ДУНАВУ
(Поводом 130 година Радујевачке брикетнице 1889-2019)
"The great bright" of the brik factory on the Danube
(On the occasion of the 130th anniversary of the Radujevac brick factory 1889-2019)

Милнче Бранковић
СЕДАМ ПУНИХ ДЕЦЕНИЈА ХЕ „СОКОЛОВИЦА“ .................
Seven decades of "Sokolovica" electric poer plant

ПРИКАЗИ И РАСПРАВЕ
PRESENTATIONS AND DISCUSSIONS
др сци Миле Бакић
О АРХИВСКОЈ СЛУЖБИ И АРХИВИМА
НЕМАЧКЕ ДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ
About archive srvices and Archives of German Democratic Republic

Сања Радосављевић
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН
током 2018. године
The program activies of the Museum Krajina of Negotin during
2018. year

ИЗ РАДА АРХИВА
FROM THE ARCHIVES WORK

Ненад Пантић
КУЛТУРНО–ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН у 2018. години
Cultural and publishing activites of Historical archive of Negotin in 2018. year