ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!


ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА АРХИВА У НЕГОТИНУ ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На основу члана 23. Статута Историјског архива, а у вези мера Владе Републике Србије од 15. марта 2020. године о увођењу Ванредног стања у циљу спречавања појаве и ширења COVID-19 вируса, и на основу Закључака, наредби и препорука Штаба за ванредне Ситуације општине Неготин на седници одржаној 16. марта у малој сали Општине Неготин, доносим ОДЛУКУо увођењу превентивнихМера Архива у Неготину због увођења ванредног стањау Републици Србији 
  1. Отказују се скупови – промоције, предавања и изложбе у организацијиа Историјског архива у Неготину, до трајања ванредног стања;

  2. Читаоница Историјског архива у Неготину обуставља свој рад са корисницима од 16. марта 2020. године – у време трајања ванредног стања. Рад са истраживачима се у том периоду обуставља;

  3. Сви захтеви странака примаће се електронском поштом путем е-maila (arhivnegotin@mts.rs), преко поште на адресу: Историјски архив Неготин, ул. Бранка Перића бр. 13, 19300 Неготин; односно, изузетно и преко телефона 019/546-098 (у периоду од 9 до 12 часова).

  4. Не примају се странке у канцеларијама Архива. Уверења, копије докумената шаљемо поштом. Улаз у Архив је ограничен;

  5. Рад службе за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива на терену се обуставља док траје ванредно стање;

  6. Донете препоруке за мере превентивне заштите од вируса постају обавезујуће за све запослене Архива у Неготину. Сви спољни корисници су дужни да се придржавају изречених Мера и Препорука.   У Неготину,16. марта 2020. године                                                                                                                                                                                                    Д и р е к т о р                                                                             Ненад Војиновић