ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ ГЕНЕРАЛА ЈОВАНА МИШКОВИЋА (1865-1907)

DNEVNICKI ZAPISI GEN JOVANA MISKOVICA.jpg

НОВО ИЗДАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ
"ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ ГЕНЕРАЛА ЈОВАНА МИШКОВИЋА (1865-1907)"
Дневници нашег истакнутог Неготинца, генерала међу академицима и академика међу генералима, Јована Мишковића, садрже преко шест хиљада руком исписаних листова, и као такви, квалитативно и кванитативно представљају праву ризницу којом треба да се поноси свака нација, а понајвише наш Неготин. Овом приликом Архив у Неготину, након три године стручног приређивања, издаје ове рукописе у три тома на готово 2000 страница, и културно добро од изузетног значаја, које је дуго времена било у Архиву Српске академије наука и уметности, као примаран историјски извор докумената од непроцењиве вредности, износи пред стручну и ширу читалачку јавност.
Уз захвалност на стрпљењу и помоћи - рецезенту Проф. др. Сузани Рајић, шефу катедре за историју на Философском факултету у Београду, Александру Савићу, приређивачу, имамо част и дужност да, пре свега изразимо захвалност Министарству културе и информисања у Влади Републике Србије што је препознало потребу за објављивањем ових документа и финансијски подржало овај пројекат: „... свесрдно препоручујем да финансијски подржите пројекат Историјског Архива у Неготину који је припремио за штампу обимне дневничке записе генерала Јована Мишковића, похрањених у Архиву Српске академије наука и уметности у Београду... Реч је о прворазредном историјском извору... а који се односи на културну, друштвену, војну и политичку историју Србије друге половине 19. и почетка 20. века. Имајући у виду многобројне војне и државничке активности, те значајну друштвену и научну ангажованост генерала Мишковића, нема сумње да његови дневнички записи које је водио више деценија представљају културно добро изузетне важности..." (Проф. др Сузана Рајић, Филозофски факултет у Београду).
Овом приликом се захваљујемо и Архиву САНУ, на подршци у реализацији овог пројекта, који нам је учинио доступним ову архивску грађу, у оригиналном рукопису и делом у прекуцаном тексту, те тиме омогућио Историјском архиву у Неготину њено коришћење и на стручан и адекватан начин њено издавање.
Уредник издања
МА. Ненад Војиновић, арх. саветник


243-01.jpg

243-02.jpg

243-04.jpg

g20 Jovan Miskovic sa sinom Vojinom oko 1892.jpg

g12 Kralj Aleksandar Obrenovic  oko 1891.jpg