9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈА. ИСТОРИЈА


903 Праисторија
903 1"634" (497.11) Праисторијски облици културе на тлу Србије 1. Андрејић, Живојин: Логика бројева геометрије Лепенског Вира. 5/2002, бр. 5, стр. 7-14


904 (497.11) "652" Древне историјске старине у Србији 1. Петровић, Радмило: Ниш – Костолац, античка "Via Sacra". 5/2002, бр. 5, стр. 15-20


908 (497.11) Проучавање области. Проучавање локалитета. 
Општи списи о Србији. Регионалне монографије 1. Балтић, Сретен: Летопис Неготинске парохије (нове неготинске цркве). (Са белешком о аутору). Приредио Ненад Војиновић. 9/2006, бр. 9, стр. 229-247

 2. Ђурђевић, Миодраг и Ракић, Слободан Ж.: Пола века Бора – града бакра. 3/2002, бр. 3, стр. 219-231

 3. Зиројевић, Олга: Општина Кладово у периоду турске владавине                 (до 1863. године). 1/1998, бр. 1, стр. 5-30

 4. Виноградов, Михаил Николаевич: Летопис Доњо Милановачке парохије. (Поречког среза, Крајинског округа). (Са белешком о аутору). Приредио Ненад Пантић. 8/2005, бр. 8, стр. 227-264

 5. Ивановић, Андрија: Описаније Окружја Крајинског. Приредио Божидар Благојевић. 6/2003, бр. 6, стр. 287-303

 6. Малашко, Теодор: Летопис Мокрањске парохије. (Са белешком о аутору). Приредио Божидар Благојевић. 7/2004, бр. 7, стр. 169-244

 7. Милић, Даница: Неготинска крајина половином XIX века. 6/2003, бр. 6, стр. 307-309


91 Географија. Истраживање света и појединих земаља


910.4 Путовања. Експедиције. Истраживања 1. Михајловић-Јовановић, Сузана: Тимочка крајина 1877. виђена очима капетана Еманула Д Ормесона. 6/2003, бр. 6, стр. 160-163


913 (497.11) Географија Србије 1. Рајс, Арчибалд: О Тимочкој крајини 1915. године.  (Са белешком о аутору). Приредио Небојша Јовић. 3/2000, бр. 3, стр. 174-178


929 Биографије. Генеалогија. Хералдика
929.52 Породичне историје 1. Јовић, Небојша: Порекло породице Саве Текелије и његове мисли о источној Србији. 5/2002, бр. 5, стр. 114-122

 2. Јовић, Небојша: Породица Стојановић–Мокрањац (генеологија са прозопографијом). 3/2000, бр. 3, стр. 91-96

 3. Јовић, Небојша: Последњи огранак кнежевске породице Карапанџа у Неготину (Лазаревићи). 8/2005, бр. 8, стр. 61-68

 4. Јовић, Небојша: Хронологија Крајинских оберкнезова из куће Карапанџића (1697–1833). 5/2002, бр. 5, стр. 27-34

 5. Марјановић, Лилијана: Родослов породице Стојановић–Мокрањац. Приредио Небојша Јовић. 9/2006, бр. 9, стр. 149-164

 6. Поповић, Страхиња: Настанак насеља и родова у селима Јабуковац, Уровица, Вратна и Дупљане. 1/1998, бр. 1, стр. 66-90


929:930.25 (497.11) Биографије архивских радника Србије 1. Рајковић, Љубиша: Допринос Стојана Младеновића оснивању и раду Историјског архива у Неготину. 5/2002, бр. 5, стр. 150-154


929:93/94 Биографије историчара 1. Милић, Даница: Др. Видосава Стојанчевић (1924–1998). 4/2001, бр. 4,       стр. 122-125


929:94 (497.11) Биографије личности из историје Србије 1. Ђорђевић, Јован: Чучук Стана – биографска црта. (Са белешком о аутору). Приредио Божидар Благојевић. 1/1998, бр. 1, стр. 152-162

 2. Жикић, Бранислав: Буљубаша Никола Ђорђев – кнез Рогљевски. 6/2003, бр. 6, стр. 157-159

 3. Караџић, Вук Стефановић: Павле Теодоровић. Приредио Небојша Јовић. 8/2005, бр. 8, стр. 197-198

 4. Милосављевић, Петар: Стефан Стефановић – Тенка (1797–1865). 1/1998, бр. 1, стр. 43-49

 5. Павловић, Живојин – земљорадник: Када је погинуо Хајдук Вељко Петровић. 5/2002, бр. 5, стр. 86-87


930.25 (497.11) Архивистика. Архиви у Србији 1. Војиновић, Ненад: Заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива. 2/1999, бр. 2, стр. 231-235

 2. Војиновић, Ненад: Заштита црквених матичних књига. 3/2000, бр. 3,         стр. 246-256

 3. Војиновић, Ненад: Заштита црквених матичних књига. 4/2001, бр. 4,         стр. 297-301

 4. Шћопуловић, Мила: Цркквене матичне књиге у одељењу Историјског архива у Бору. 6/2003, бр. 6, стр. 329-336

 5. Димитријевић, Бора: Четрнаест писама упућених Стојану Новаковићу. 2/1999, бр. 2, стр. 154-190

 6. Илић, Сава и Љубојевић, Милан: Летопис цркве Кладовске, храма Светог Великомученика Ђорђа побједоносца. Приредио Живота Ђорђевић. 6/2003, бр. 6, стр. 310-319

 7. Књажевска канцеларија 1815–1839. (Одељак Неготинска нахија              1825–1839). Приредио Ратко Благојевић. 3/2000, бр. 3, стр. 183-198

 8. Књажевска канцеларија 1815–1839. (Одељак Неготинска нахија              1825–1839). Приредио Ратко Благојевић. 5/2002, бр. 5, стр. 211-236

 9. Миловановић, Лепосава: Архивски документи – прилози за расветљавање биографије Радована Калиновића сликара. 1/1998, бр. 1, стр. 99-100

 10. Румунска пропаганда о присаједињењу делова североисточне Србије Румунији 1941. године. Приредио и предговор написао Божидар Благојевић. 4/2001, бр. 4, стр. 247-286

 11. Стефановић, Миодраг: О прослави јубилеја Неготинског архива              2002. године. 5/2002, бр. 5, стр. 251-260

 12. Стојанчевић, Владимир: Значај неиздатих архивских извора за историју Неготина и Крајине у 19. веку. 7/2004, бр. 7, стр. 46-48


930.85 (497.11) Културна историја Србије 1. Васић, Павле: Уметност у доба Велике сеобе 1690. године. (Са белешком о аутору). Приредила Мирјана Савић. 2/1999, бр. 2, стр. 38-47

 2. Миловановић, Лепосава: Руски емигранти у Књажевцу – професори, сликари и вајари у периоду између два светска рата. 3/2000, бр. 3, стр. 97-109

 3. Миловановић, Лепосава: Руски емигранти у Неготину – професори, вајари и сликари у периоду између два светска рата. 2/1999, бр. 2, стр. 57-72


94 (497) Историја Балканских земаља 1. Гавриловић, Никола: Румунски извори о Баба Новаку. Са међународног научног скупа на тему: “Старина Новак и његово доба”, 16–17. IX . 1986. године, Доњи Милановац. 3/2000, бр. 3, стр. 5-15


94 (497.11) Историја Србије 1. Ивић, Алекса: Карађорђе и његове војводе на аустријском земљишту.        (Са белешком о аутору). Приредио Божидар Благојевић. 7/2004, бр. 7, стр. 111-112

 2. Живановић, Јеремија: Вук Караџић у Тимочкој крајини. (Са белешком о аутору). Приредила Сузана Михајловић-Јовановић. 2/1999, бр. 2, стр. 98-104

 3. Жиравац, Милош: Битка на Штубику и Малајници и Српско-Руска сарадња 1807. 3/2000, бр. 3, стр. 25-40

 4. Јаковљевић, Ранко: Српско-Турски преговори о миру крајем 1808. године, уз посредовање Русије и црквених великодостојника. 6/2003, бр. 6, стр. 98-108

 5. Јаковљевић, Ранко: Фрагменти српске аутономности. 2/1999, бр. 2,            стр. 78-81

 6. Јовановић, Добривоје: Везе Поморавља и Источне Србије у Првом Српском устанку. 6/2003, бр. 6, стр. 144-156

 7. Јовановић, Коста: Неготинска крајина и Кључ (насеља и порекло становништва). (Са белешком о аутору). Приредио Миодраг Стефановић. 2/1999, бр. 2, стр. 117-151. – 3/2000, бр. 3, стр. 137-173. – 4/2001, бр. 4, стр. 179-244

 8. Јовичић, Стеван: Да ли је незнани јунак из Тимочке крајине? 3/2000, бр. 3, стр. 73-79

 9. Љушић, Радош: Српска државност у 19. веку и ослобођење Источне Србије од Турака 1833. године. (Предавање одржано 12. 05. 2003. године у Историјском архиву Неготин). 6/2003, бр. 6, стр. 5-18

 10. Ненадовић, Константин: Хајдук Вељко Петровић, крајински војвода.          (Са белешком о аутору). Приредио Божидар Благојевић. 5/2002, бр. 5, стр. 176-204

 11. Орловић, Јовица: Пореч у XIX веку, пресељење Поречана 1832. године. 5/2002, бр. 5, стр. 50-86

 12. Самарџић, Радован: Српски народ крајем XVI и почетком XVII века и његов поновни излазак на историјску позорницу. Са међународног научног скупа на тему: “Старина Новак и његово доба”, 16–17. IX 1986. године, Доњи Милановац. Резиме. 2/1999, бр. 2, стр. 5-12

 13. Стојанчевић, Владимир: Историјска прошлост Кључа 1804–1839. године. 4/2001, бр. 4, стр. 5-54


94 (497.11) "1914/1918" Први светски рат • Благојевић, Божидар: Дипломатске активности великих сила око источне Србије (1913–1915). 8/2005, бр. 8, стр. 169-182

 • Казимировић, Радован Н.: Сени мајора Радоја А. Пантића (одломак из ратних записа). Приредио Ненад Пантић. 8/2005, бр. 8, стр. 213-215

 • Капетан Обрић – Душановац: Мајор Радосав Старчевић. Приредио Ненад Пантић. 8/2005, бр. 8, стр. 216-220

 • Лазаревић, Ђорђе: Велики старац на бојишту (из мојих бележака).            (Са белешком о аутору). Приредио Ратко Благојевић. 7/2004, бр. 7, стр. 155-165