8 ЈЕЗИК. ЛИНГВИСТИКА. КЊИЖЕВНОСТ


81`373.6 Етимологија (истраживање речи и имена) 1. Андрејић, Живојин: Још једном о Дарданцима, персонификацији Дарданије из Медијане и припадности Ниша Дарданији у IV веку. 8/2005, бр. 8, стр. 44-53


82 Књижевности
821.163.41 Српска књижевност
821.163.41-4 Есеји 1. Добрашиновић, Голуб: Поводом обележавања 200-те годишњице рођења Вука Стефановића Караџића (1787–1987). 8/2005, бр. 8, стр. 267-271

 2. Матицки, Миодраг: (Беседа на XXXIX Мокрањчевим данима). 9/2006,       бр. 9, стр. 140-143

 3. Медаковић, Дејан: (Беседа на XXXVIII Мокрањчевим данима). 9/2006,      бр. 9, стр. 125-131

 4. Медаковић, Дејан: (Беседа на XVIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 59-65

 5. Христић, Зоран: (Беседа на XXXVIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 132-134


821.163.41-5 Говори 1. Беседа Петра Миљанића, одржана у Неготину 6. 04. 1998. године поводом 140. годишњице рођења Ђорђа Станојевића. 2/1999, бр. 2, стр. 214-221

 2. Благојевић, Божидар: 50 година рада Неготинског архива (1952–2002). 5/2002, бр. 5, стр. 261-268

 3. Божић, Светислав Д.: (Беседа на XXXVI Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 122-124

 4. Божић, Светислав Д.: (Беседа на XXXVIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 135-137

 5. Ђурић, Војислав Ј.: (Беседа на XXVIII Мокрањчевим данима). 9/2006,         бр. 9, стр. 93-97

 6. Златић, Славко: (Беседа на XIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9,        стр. 38-40

 7. Коци, Акил: (Беседа на XII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9,                стр. 33-35

 8. Милановић, Љубомир: Са свечане Академије одржане 1. 11. 1999. године у Зајечару поводом пуштања у рад Хидроелектране “Гамзиград”. 2/1999, бр. 2,      стр. 222-225

 9. Николић, Милован: (Беседа на XL Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 144-147

 10. Рибникар, Дарко: (Беседа на XXXIX Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 138-139

 11. Ћосић, Добрица: (Беседа на XXVII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9. стр. 88-92


821.163.41:398 Српске народне приповетке • Народна прича из Босанске крајине о Николи Пашићу (из светлих дана радикалне прошлости). Забележио Риста Ј. Одавић. Приредио Ненад Пантић. 8/2005, бр. 8, стр. 221-223