7 УМЕТНОСТ. РЕКРЕАЦИЈА. ЗАБАВА. СПОРТ


711.4 (497.11) Урбано планирање. Урбани развој Србије. Градови. Села. 
Планирање насеља 1. Михајловић, Неда: Архитектура Бора између два светска рата. 6/2003,        бр. 6, стр. 250-284

 2. Стојанчевић, Видосава: План новог насеља Пореча из 1832. године. Резиме. 7/2004, бр.7,стр.247-248

 3. Петровић, Братислав: 130 година урбанистичке визије новог Неготина архитекте Драгутина С. Милутиновића. 1/1998, бр. 1, стр. 50-65


719 (497.11) Заштита руралне и урбане средине Србије (завичај, споменици) 
уопштено 1. Васић, Надица: Воденице у Неготинској крајини. 3/2000, бр. 3,стр. 120-123


72 Архитектура
725 (497.11) Јавне, управне, пословне, индустријске зграде у Србији. 
Световна архитектура 1. Живановић, Станимир: Ватрогаство у Неготинској крајини 1933–1998. 1/1998, бр. 1, стр. 111-118


726.54 (497.11) Архитектура Хришћанских цркава. Цркве у Србији 1. Јовић, Небојша: Најстарија неготинска Црква. 7/2004, бр. 7, стр. 91-96

 2. Танасијевић, Јован: Манастир Вратна. 3/2000, бр. 3, стр. 198-206


726.7 (497.11) Манастирске зграде у Србији 1. Васић, Надица: Црква Свете Тројице у Неготину. 6/2003, бр. 6, стр. 109-111

 2. Ђурић, Гордана: Мајданпечка црква – Храм Апостола Петра и Павла. 2/1999, бр. 2, стр. 73-77


73/76 Ликовне уметности. Вајарство. Цртање. Уметнички занати. 
Сликартство. Графика
730 (497.11) Скулптура. Вајарство у Србији 1. Споменик Кнезу Милошу Великом у Неготину. (Фотокопирано из “Новe Искрe” из 1902. год.) Приредио Миодраг Стефановић. 5/2002, бр. 5, стр. 205-207


73/76.072.3:929 (497.11) Биографије и прикази ликовних уметника Србије 1. Миловановић, Лепосава: Акварел и два цртежа Павла Васића (1907–1993) у Зајечару. 7/2004, бр. 7, стр. 104-108

 2. Миловановић, Лепосава: Михајло Ђ. Томић. (Садржи: Попис радова. Јавни споменици и спомен обележја. Код аутора). 4/2001, бр. 4, стр. 154-167


766 (497.11) Израда плаката у Србији 1. Пејин, Јован: Плакат између два светска рата из збирке Историјског архива у Неготину. 5/2002, бр. 5, стр. 280-282


78 Музика
78:394.2 (497.11)  Јавне свечаности. Фестивали у Србији 1. Бабић, Константин: (Беседа на XXI Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 71-72

 2. Бакочевић, Радмила: (Беседа на XXXV Мокрањчевим данима). 9/2006,       бр. 9, стр. 120-121

 3. Бингулац, Петар: (Беседа на XVII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 56-58

 4. Бјелетић, Добросав: (Беседа на XXXIII Мокрањчевим данима). 9/2006,       бр. 9, стр. 113-117

 5. Вукдраговић, Михајло: (Беседа на XVII Мокрањчевим данима). 9/2006,      бр. 9, стр. 53-55

 6. Гостушки, Драгутин: (Беседа на XX Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 68-70

 7. Деспић, Дејан: (Беседа на XXIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9,       стр. 76-78

 8. Ђоковић, Михајло: (Беседа на XXII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 73-75

 9. Едуард, Иле: (Беседа на XIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9,             стр. 36-37

 10. Здравковић, Живојин: (Беседа на VII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 24

 11. Јосиф, Енрико: (Беседа на XXV Мокрањчевим данинма). 9/2006, бр. 9,      стр. 84-87

 12. Комадина, Војин: (Беседа на XIX Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 66-67

 13. Кучукалић, Зија: (Беседа на IX Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9,         стр. 25

 14. Милошевић, Предраг: Десет година “Мокрањчевих дана”. 9/2006, бр. 9, стр. 26-29

 15. Михајловић, Милан: (Беседа на XXIX Мокрањчевим данима). 9/2006,        бр. 9, стр. 101-103

 16. Матић-Маровић, Даринка: (Беседа на XXX Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 104-105

 17. Стојичић, Ђоко: (Беседа на XXVIII Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 98-100

 18. Тапушковић, Василије: (Беседа на XXXIV Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 118-119

 19. Чангаловић, Мирослав: (Беседа на XVI Мокрањчевим данима). 9/2006,      бр. 9, стр. 51-52


78:929 (497.11) Биографије музичара Србије 1. Ђурић-Клајн, Стана: Место Стевана Мокрањца у историји наше музике. 9/2006, бр. 9, стр. 15-21

 2. Манојловић, Коста П.: Стеван Стојановић Мокрањац и његове музичке студије у Минхену. 9/2006, бр. 9, стр. 167-209

 3. Милошевић, Милош: (Беседа на XXIV Мокрањчевим данима). 9/2006,       бр. 9, стр. 79-83

 4. Мокрањац, Василије: (Беседа на XV Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 46-48

 5. Стефановић, Димитрије: (Беседа на XIV Мокрањчевим данима). 9/2006, бр. 9, стр. 41-45


792.028:929 (497.11) Биографије позоришних глумаца Србије 1. Јовић, Небојша: Бранислав-Брана Цветковић (1875–1942) – глумац, сликар, сценограф... 6/2003, бр. 6, стр. 245-249

 2. Јовић Небојша: Димитрије А. Гинић – чика Гина (1873–1934) – глумац и редитељ. 6/2003, бр. 6, стр. 240-244

 3. Јовић, Небојша: Светислав Динуловић (1855–1923) – глумац и редитељ. 6/2003, бр. 6, стр. 234-239