6 ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА


61 Медицина
61 (497.11) Историја медицине Србије 1. Трокановић, Јордан: Лекари у историји медицине Неготинске крајине. 5/2002, бр. 5, стр. 104-113

 2. Трокановић, Јордан: Поводом 130 година од оснивања прве болнице у Неготину. 1/1998, бр. 1, стр. 186-203


614.842.83 (497.11) Против пожарна служба у Србији 1. Живановић, Станимир: Ватрогаство у Неготину и Крајини 1933–1998. 1/1998, бр. 1, стр. 111-118


615.1 (497.11) Општа и професионална фармација у Србији
Педовић, Надежда: Оснивање и рад прве апотеке у Књажевцу  мр. Антонија Ганчарског. 3/2000, бр. 3, стр. 64-72
62 Инжењерство. Техника уопште
621.31 (497.11) "18/19" Општа електротехника. Производња електричне 
енергије у Србији у 19. и 20. веку 1. Јаковљевић, Ранко: Електрична централа Јакова Рубена Варона. 4/2001, бр. 4, стр. 168-175


622 Рударство
622 (497.11) (091) Историја рударства Србије 1. Милић, Даница: Државна иницијатива у рударству Србије и доношење Рударског закона 1866. године. 8/2005, бр. 8, стр. 5-30       

 2. Рачић, Никола: Фабрика брикета у Радујевцу и први штрајк радника у Крајини. 1/1998, бр. 1, стр. 93-98


622:331.109.32 (497.11) Штрајкови рудара Србије 1. Урошевић, Антоније: Штрајк рудара у Радујевцу. (Текст објављен у “Радничким новинама” 29. 07. 1906. године). Приредила Надица Васић. 2/1999, бр. 2, стр. 115-116

 2. Милкић, Илија: Штрајк у брикетници. (Текст објављен у “Радничким новинама” 18. 07. 1906. године). Приредила Надица Васић. 2/1999, бр. 2,  стр. 112-114


623.7 (497.11) Војно ваздухопловство у Србији
623.7:929 (497.11) Биографије српских пилота 1. Ђорђевић, Љубиша: Бранко В. Вукосављевић (артиљериски мајор - пилот ловац) – Командант ваздухопловства Краљевине Србије и СХС. 7/2004, бр. 7, стр. 77-81

 2. Ђорђевић, Љубиша: Драгиша М. Милијевић (капетан I класе - пилот ловац) – Командир ловачке ескадриле. 7/2004, бр. 7, стр. 82-85


624.2/8 Мостоградња 1. Јаковљевић, Ранко: Трајанов мост. 5//2002, бр. 5, стр. 21-26


625.1 (497.11) Историја железнице и железничких пруга Србије 1. Јовић, Небојша: 110 година од прве железнице у Неготинској крајини. 3/2000, бр. 3, стр. 55-63


625.7/8 (497.11) Изградња путева у Србији 1. Милић, Даница: Нови подухвати–комуникације, хидроенергетика и рударство 5/2002, бр.5,стр.34-44


626/627 (497.11) Хидротехника и хидротехничке конструкције у Србији 1. Благојевић, Божидар: Мелиорација – регулисање водених токова и сушење Неготинског рита. 8/2005, бр. 8, стр. 97-154

 2. Милић,Даница:Радови на регулацији Ђердапа и интернационализацији Дунава. 2/1999,бр.2,ст. 14-33


 


627.2 Пристаништа, луке и сидришта. Изградња и инжињерска пракса 
уопште 1. Благојевић, Божидар:Пристаништа на Дунаву у Неготинској крајni 1718–1956.2/1999,бр.2,стр.34-37


63 ПОЉОПРИВРЕДА И СРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ. 
ШУМАРСТВО. РАТАРСТВО


633.1+630*2 (497.11) Ратарство. Житарице. Гајење шума у Србији 1. Милић, Даница: Формирање земљишног поседа, пољопривреда и шумарство у Кључком срезу у 19. веку. 6/2003, бр. 6, стр. 164-178


634.1/8 (497.11) Воћарство и виноградарство Србије 1. Фрицман, Стеван: Предлог за лакше и брже подизање винограда у Округу крајинском. (Са белешком о С. Фрицману). Приредио Божидар Благојевић. 2/1999, бр. 2, стр. 105-111


634.8 (497.11):929 Биографије виноградара Србије 1. Милосављевић, Мирослав: Милутин Стојановић (1872–1953) утемељивач новог виноградарства у Србији. 6/2003, бр. 6, стр. 231-233


639 (497.11) Лов. Риболов у Србији 1. Милић, Даница: Риболов на Дунаву. 4/2001, бр. 4, стр. 126-138


65 Руковођење и организација рада у индустрији, трговини и саобраћају
655.4 (497.11):930.25 Издавачка делатност Архива у Србији 1. Благојевић, Ратко: Библиографија издатих књига и публикација у Историјском архиву у Неготину и припремљених рукописа. 2/1999, бр. 2,               стр. 228-230

 2. Благојевић, Ратко: Инвестиције у Историјском архиву и издавачка делатност у 1998. години. 1/1998, бр. 1, стр. 206-207

 3. Пантић, Ненад: Издавачка делатност Историјског архива Неготин у        2005. години. 8/2005, бр. 8, стр. 279-282

 4. Крестић, Василије:О издавачкој делатности Историјског архива у Неготину.5/2002,бр. 5,стр.276-277

 5. Стефановић, Миодраг: Издавачка продукција Историјског архива Неготин у 2004. години. 7/2004, бр. 7, стр. 252-255

 6. Стефановић, Миодраг: Осврт на издавачки рад Историјског архива Неготин у 2001. години. 4/2001, бр. 4, стр. 289-296

 7. Стефановић, Миодраг: Осврт на издавачки рад Историјског архива Неготин у 1999. и 2000. години. 3/2000, бр. 3, стр. 235-245


655.55 (497.11) Најављивање публикација у Србији. Промоција.Публицитет 1. Аврамов, Лазар: Са промоције књиге “Крајина вино 1890–2000”, аутора Божидара Благојевића. 3/2000, бр. 3, стр. 209-211

 2. Андрић, Радомир: Са промоције књиге “Књига Адамова”. 7/2004, бр. 7, стр. 256-258

 3. Беседа Петра Милосављевића поводом промоције монографије“150 година од оснивања Библиотеке у Неготину 1847. године”. 2/1999, бр. 2, стр. 208-214

 4. Благојевић, Божидар: Са промоције књиге “Дипломатски списи Бранка Лазаревића”, приређивача Миладина Милошевића. 5/2002, бр. 5, стр. 246-250

 5. Димић, Љубодраг: Промотивни говор о “Водичу кроз архивску грађу Историјског архива у Неготину”. 5/2002, бр. 5, стр. 282-293

 6. Димић, Љубодраг: Са промоције књиге “Дипломатски списи Бранка Лазаревића”, приређивача Миладина Милошевића. 5/2002, бр. 5, стр. 239-245

 7. Димић, Љубодраг: Са промоције монографије “Крајина вино 1890–2000”, аутора Божидара Благојевића. 3/2000, бр. 3, стр. 212-216

 8. Илић, Јелица: Приказ “Књиге наредби рововске батерије Тимочке дивизије 1916–1918”, аутора Боре Димитријевића. 8/2005, бр. 8, стр. 187-190

 9. Јовић, Слободан: Са промоције књиге “Вино и здравље – потрага за истином”, аутора Илије М. Алексића и Благоја М. Аздејковића. 7/2004, бр. 7, стр. 249-251

 10. Михајловић, Божидар: 110 година “Крајина вина” на крилима времена. 3/2000, бр. 3, стр. 217-2180

 11. Стефановић, Миодраг: Велике годишњице Неготина. 6/2003, бр. 6, стр. 323-328

 12. Стефановић, Миодраг: Са промоције књиге “Књига Адамова”. 7/2004, бр. 7, стр. 259-262


656.8 (497.11) Поште. Поштанске службе у Србији 1. Јовић, Небојша:  Филип Ферари де ла Ренотијер (1848–1917). 4/2001, бр. 4, стр. 144-150


658.8 (497.11) Маркетинг у Србији. Продаја. Дистрибуција 1. Милић, Даница: Прилог биографији Мише Анастасијевића. 8/2005, бр. 8, стр. 69-81


658.893:929 Биографије трговаца • Надовеза, Бранко: Натписи у српској штампи о капетану Миши Анастасијевићу до 1941. године. 7/2004, бр. 7, стр. 73-76