3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


304/308 Друштвена питања уопште. Социографија 1. Стојанчевић, Видосава: Етнодемографске карактеристике и традиционална култура у Кључу у XIX веку до Првог светског рата. 4/2001, бр. 4, стр. 55-121


31 Демографија. Статистика. Социологија
314.6 (497.11) Породице. Домаћинства у Србији 1. Миљковић-Катић, Бојана: Распрострањеност задруге у Крајинској капетанији у време прве владавине Милоша Обреновића. 6/2003, бр. 6,                    стр. 179-191


314.7 (497.1) Миграције. Сеобе у Србији 1. Гавриловић, Славко: Емиграција из Србије и Босне у време Првог српског устанка 1804–1813. године. 7/2004, бр. 7, стр. 19-36

 2. Ивић, Алекса: Остали бегунци из Србије у Срему и Банату. 7/2004, бр. 7, стр. 133-149


 


314.74 Спољне миграције 1. Танасијевић, Јован: Печалбари из Тимока и Крајине у XIX веку. 5/2002, бр. 5, стр. 132-137


314.9 (497.11) Састав и распоређеност становништва у Србији 1. Миљковић-Катић, Бојана:  Друштвена структура становништва Неготина средином XIX века. Резиме. 5/2002, бр. 5, стр. 88-103


316 СОЦИОЛОГИЈА


316.35 Социологија породице 1. Вулетић, Александра: Структура сеоске породице у Кључу средином 19.в. 6/2003, бр.6,стр.192-199


32 ПОЛИТИКА


32 (497.1:497.11) Политички односи Југославије и Србије 1. Димић, Љубодраг: Срби и Југославија–предавање одржано 17.10.2002.године у Неготину. 6/2003, бр.6,стр.19-42


32:929 Биографије политичара 1. Илић, Јелица: Милан Глигоријевић од Народне скупштине до Тимочке буне. 8/2005, бр. 8, стр. 90-96


323+327 (497.11) Унутрашња и спољна политика Србије 1. Надовеза, Бранко: Први светски рат и идеја велике Србије. 8/2005, бр. 8, стр. 155-168


325 Сеобе. Колонизација 1. Танасијевић, Јован: Руска голгота. 8/2005, бр. 8, стр. 183-186


327 Међународни односи. Међународна политика. Спољна политика 1. Андрејић, Живојин: Мултикултурални односи Срба и Румуна. 7/2004,        бр. 7, стр. 49-59

 2. Јаковљевић, Ранко: Руски заштитни корпус као једно од исходишта Српско-Руских односа. 3/2003, бр.3, стр. 80-90


327.32 (497.11) (091) Раднички покрет Србије.  Историјат 1. Павићевић, Лука: Унакрст по Србији. (Коресподенција друга Л. Павићевића). Избор чланака.  (Са Белешком о Л. Павићевићу). Приредио Божин Јовановић. 1/1998, бр. 1, стр. 163-170


329.15 (497.11):929  Биографије партијских радника Србије 1. Рајковић, Љубиша: Заборављени учесник Париске комуне и Октобарске револуције. 5/2005, бр. 5, стр. 163-164


329.7 Политички и национални покрети 1. Надовеза, Бранко: Ослободилачки и државотворни карактер Првог српског устанака. 7/2004, бр. 7, стр. 12-18


33 ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ


330.34 (497.11) Привредни развој Србије 1. Милић, Даница: Привредни развој Тимочке крајине после 1833. године. 8/2005, бр. 8, стр. 32-43


334.73 (497.11) (091) Задругарство у Србији. Историјат 1. Благојевић, Божидар: Оснивање Крајинске винарске задруге и њен допринос на обнављању виноградарства у Неготинској крајини. 3/2000, бр. 3,        стр. 41-54

 2. Кирицојевић, Димитрије: Занатска опанчарска прерађивачка задруга СОЈ-Неготин 1946–1954. 2/1999, бр. 2, стр. 86-96

 3. Пантић, Ненад: Почетак и развој задругарства у Србији. 5/2005, бр. 5,       стр. 165-171

 4. Правила Крајинске винарске задруге. Приредио Божидар Благојевић. 2/1999 бр. 2, стр. 191-205

 5. Правила Неготинске водне задруге. Приредио Властимир Радојчић. 1/1998, бр. 1, стр. 172-186


336.3 Јавни зајмови. Јавни дугови 1. Јовановић, Божин: Изградња задружних домова у Неготинском срезу      1948–1951. 1/1998, бр. 1, стр.133-146

 2. Јаковљевић, Ранко: О дуговању Текије Управи фондова Краљевине Србије ради изградње парохијске цркве крајем XIX века. 8/2005, бр. 8, стр. 54-60


338.43 (497.11) Пољопривреда као привредна грана Србије 1. Пантић, Ненад: Оснивање Пољопривредног комбината “Крајина” у Неготину и организационе промене 1946–1985. 1/1998, бр. 1, стр.  147-149


339.562/564 Међународни економски односи. Спољна трговина. Извоз. Увоз 1. Милић, Даница: Дунав као трговачки пут до 70-тих година XIX века. 3/2000, бр. 3, стр. 17-24

 2. Милић, Даница: Спољна трговина, скеле и царине на Дунаву у XIX веку. 1/1998, бр. 1, стр. 31-42


34 ПРАВО


341.7 Дипломатско право 1. Ивић, Алекса: Аустријско-Турски преговори за изручење српских поглавара. 7/2004,бр.7,ст.150-154


347.6 (497.11) Породично право. Наследно право у Србији 1. Рајић, Тима: Спор око Хајдук-Вељкове оставштине у Великом Бечкереку. (Са белешком о Т. Рајићу). Приредио Милан Ђуканов. 3/2000, бр. 3, стр. 127-136


355/359 Војна вештина. Војне науке 1. Јовић, Небојша: Минирање Дунава од Текије до Радујевца 1876. године. 4/2001, бр. 4, стр. 139-143

 2. Љушић, Радош: Устаничка Србија (1804–1813) и организација њене војске – предавање одржано 17. 06. 2004. године у Неготину. 7/2004, бр. 7, стр. 5-11

 3. Милосављевић, Петар: Поводом обележавања 180-те годишњице битке на Штубику и Малајници (19. 06. 1807 – 19. 06. 1987). 7/2004, бр. 7, стр. 37-45

 4. Станојловић, Нинослав: Преглед војних губитака Крајинског округа у Другом Српско-Турском рату 1877–1878. године. 5/2002, бр. 5, стр. 45-49


37 ОБРАЗОВАЊЕ


37 (497.11) (091) Историја школства и васпитања у Србији 1. Јеремић, Славиша: Мајданпечки учитељи у XIX веку. 8/2005, бр. 8,           стр. 82-89

 2. Јовић, Небојша: Духовне и друге школе у Крајини до ослобођења од Турака. 7/2004, бр. 7, стр. 86-90


37:929 (497.11) Биографије просветних радника Србије 1. Јовић, Небојша: Вељко Радмановић, отац српске тифлопедагогије. 4/2001, бр. 4, стр. 151-153

 2. Перић, Мирослав: Милан Перић. 5/2002, бр. 5, стр. 155-162

 3. Јовић, Небојша: Петар А. Типа у културној историји Неготина и Крајине. 5/2002, бр. 5, стр. 146-149


371.6 (497.11) Положај школа у Србији. Школско земљиште.  Школске 
зграде и опрема 1. Благојевић, Божидар: Економија пољопривредне школе Буково 1944–1952.1/1998, бр. 1, стр. 119-133


39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ. НАВИКЕ. ТРАДИЦИЈЕ. 
НАЧИН ЖИВОТА. ФОЛКЛОР


391 (497.11) Ношња. Облачење. Народна ношња. Мода. Накит Србије 1. Антић, Сузана: Збирка шаралица и поскурника Етнолошког одељења Народног музеја у Зајечару. 6/2003, бр. 6, стр. 207-219

 2. Антић, Сузана: Накит из Етнолошке збирке Народног музеја у Зајечару. (Приказ изложбе). 7/2004, бр. 7, стр. 97-103

 3. Живковић, Гордана и Антић, Сузана: Огрлице – ниске од новца из Етнолошке збирке Народног музеја у Зајечару. 5/2002, бр. 5, стр. 129-131

 4. Петровић, Емила: Вез на традиционалној одећи жене Неготинске крајине. (Са изложбе Музеја Крајине 2001. године). 6/2003, бр. 6, стр. 224-230


 


398.3 (497.11)  Народна веровања и обичаји. Празноверје у Србији • Живковић, Гордана: Босиљак – Божији цвет у веровањима и обичајима народа Тимочке крајине. 5/2002, бр. 5, стр. 123-128

 • Живковић, Гордана: Веровања о куги у народу Тимочке крајине. 3/2000, бр. 3, стр. 110-119

 • Живковић, Гордана и Ромелић, Живка: Мајчина душица – народни лек. 8/2005, бр. 8, стр. 190-194

 • Живковић, Гордана: Свети Пантелејмон – исцелитељ. 6/2003, бр. 6,           стр. 200-206

 • Живковић, Гордана: Свети Трифун – виноградарска слава у селу Рајцу. 2/1999, бр. 2, стр. 47-56

 • Петровић, Емила: Исцелитељска употреба вина у селу Плавни –  Неготин. 6/2003, бр. 6, стр. 220-223