2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


2-3 Личности у религији  1. Јаковљевић, Ранко: Мостови Светог Никодима. 7/2004, бр. 7, стр. 60-72


271.22 (497.11):32 Српска православна црква као политички чинилац  1. Андрејић, Живојин: Српски средњовековни династи и црквене прилике у источној Србији и северозападној Бугарској у XII-XV веку. 6/2003, бр. 6,  стр. 42-66

  2. Танић, Дејан: Дипломатска активност српске православне цркве у XVII веку. 6/2003, бр. 6, стр. 67-97


27-526.62 (497.11) Иконе. Фреско сликарство у Србији  1. Миловановић, Лепосава: Иконе из старих порушених цркава са територије општине Зајечар. 6/2003, бр. 6, стр. 112-122


2:929 Биографије особа везаних за религију  • Благојевић, Божидар: Јован Станојевић – протојереј. 5/2002, бр. 5,             стр. 141-145

  • Јовић, Ранко: Доситеј Новаковић први Епископ Тимочки. 5/2003, бр. 5, стр. 138-140

  • Јовић, Ранко: Стара Богородична црква у Неготину, седиште Епархије Тимочке – Неготинске и први њен Епископ Доситеј Новаковић. 6/2003, бр. 6,        стр. 123-137

  • Станојевић, Нинослав: Епископ неготински Евгеније Симеоновић        (1805–1880). 6/2003, бр. 6, стр. 138-143