0 ОПШТА ГРУПА


001 Наука и знање уопште. Организација интелектуалног рада
001.894/895 (497.11) Изуми и проналасци у Србији  1. Станојевић, Ђорђе М.: Никола Тесла и његово доба. 9/2006, бр. 9,              стр. 215-216


004 Рачунарска наука и технологија. Рачунарство  1. Војиновић, Ненад: Заштита података и докумената насталих у процесу аутоматске обраде података. 7/2004,бр. 7, стр. 263-271

  2. Војиновић, Ненад: Примена рачунара у служби заштите Историјског архива у Неготину. 1/1998, бр. 1, стр. 208-209


06 Организације и друге врсте сарадње. Удружења. Конгреси. Изложбе. 
Музеји  1. Благојевић, Божидар: Изложбе. 2/1999, бр. 2, стр. 236-246


061.2 (497.11) Приватне организације и друштва у Србији  1. Петровић, Александра: Поводом обележавања 100-те годишњице кола Српских сестара у Неготину (1904 -2004). 8/2005, бр. 8, стр. 272-275

  2. Танасијевић, Јован: Брзопаланачко женско друштво. 2/1999, бр. 2,             стр. 82-85


061.27 (497.11) Задужбинарство у Србији  1. Благојевић, Божидар: Задужбина Ђорђа Станојевића, професора универзитета у Неготину. 1/1998, бр. 1, стр. 90-92


070 Новине. Новинарство  1. Окружни радикални збор. У славу изгинулих. Освећење и откривање соменика у Неготину. Из листова Крајинац и Крајинске новости. Приредио Ненад Пантић. 8/2005, бр. 8, стр. 199-212