ПРЕГЛЕД АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ У ОДЕЉЕЊУ У БОРУ


А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА , УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА


1.УПРАВЕ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ


АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944. • ОПШТИНА  СЛАТИНСКА – СЛАТИНА, 1928-1944, 4 КЊ. (0,03)


АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944. • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА – БОР, 1945-1955, 37 кут. (2,90)

 • НАРОДНИ ОДБОР ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ –БОР , 1945- 1955, 171 књ. , 130 кут.

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, 1955-1967,  90к њ., 468 кут.


САМОУПРАВНЕ ИНТЕРЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА – БОР, 1968-1988

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОДМОРА РАДНИКА “РЕКРЕАТУРС” +РАДНА ЗАЈЕДНИЦА “БОРСКО ЈЕЗЕРО” – БРЕСТОВАЧКА БАЊА – БОР 1978-1991.

 • ОПШТИНСКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТЕНЕ ЗАШТИТЕ, БОР

 • 1952-1981, 22 књ., 91 кут.


3. ПРАВОСУЂЕ • ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНА БОР И БОЉЕВАЦ, 1975-1991, (13, 60)

 • ЗАЈЕДНИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ЗА ОПШТИНЕ БОР И БОЉЕВАЦ, 1967-1991, 60 књ, (8, 00)

 • ОПШТИНСКИ СУД – БОР, 1945-1980, (35, 00)


4. ПРОСВЕТНЕ, КУТЛУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ


4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ


ВИСОКО ШКОЛСТВО • РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ  ФАКУЛТЕТ- БОР, 1960-1963, 2 кут.  (0, 20)


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ • ОСНОВНА ШКОЛА  ДОЊА БЕЛА РЕКА, 1919-1946, 3 кут. (0, 30)

 • ОСНОВНА ШКОЛА “КРУШАР” – БОР , 1 кут. (0, 10)

 • ОСНОВНА ШКОЛА МЕТОВНИЦА, 1912-1946,  2 кут. (0, 20)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ОШТРЕЉ, 1912-1946, 2 кут. (0, 20)

 • ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ” – ЗЛОТ, 1919-1964,


 


6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО


6.1. ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА


6.1.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА • ФРАНЦУСКО ДРУШТВО БОРСКИХ РУДНИКА, 1908-1944, 424 кут. (55  , 00)


6.2. ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА


6.2.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА • ТРГОВИНСКА КОМОРА – БОР , 1953-1955, 1 књ. 1 кут. (0, 10)


6.2.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА


6.2.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО • РУДАРСКО – ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР , 1941-1966, 253 књ., 31кут.

 • ЦИГЛАНА “ДОМ” – БОР, 1949-1951, 5 кут. (0, 50)


6.2.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО БРЕСТОВАЦ, 1957, 1 кут. (0,10)


6.2.3.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ • СРЕСКО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БРЕСТОВАЧКА БАЊА” – БОР, 1945-1948, 5 књ.

 • ОДЕЉЕЊЕ РАДНИЧКОГ СНАБДЕВАЊА – БОР, 1945-1952, 33 кут.

 • ПРОИЗВОДНО –ПРОМЕТНО И УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БУДУЋНОСТ” – ЗЛОТ, 1960-1986, 16 књ. , 81 кут

 • СРЕСКО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СЛОГА” – БОР, 1951-1952, 2 кут.


6.2.4. ЗАНАТСТВО • ГРАДСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РУДАР – БОР, 1948-1952, 8 кут. (0, 80)

 • СРЕСКА СТОЛАРСКА РАДИОНИЦА “ОБНОВА” – БРЕСТОВАЦ, 1949-1951, 1 кут. (0, 10)


6.2.3.5. ГРАЂЕВИНАРСТВО • СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “БУДУЋНОСТ”- БОР, 1948-1952, 8 кут. (0, 70)


6.2.5. ЗАДРУГЕ


ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГОРЊАНЕ, 1949-1959, 1 кут.

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТАНДА 1953-1956, 1 кут.

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРЕСТОВАЦ, 1952-1959, 1 кут.

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА –СЛАТИНА,1959, 1 кут.

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – “СРП И ЧЕКИЋ” - БРЕСТОВАЦ 1952-1959, 1 кут.

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА “ЗЛОТ “- ЗЛОТ У СТЕЧАЈУ, 1956-2006, (25, 00)


6.2.6. ОСТАЛО • ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА – МЕТОВНИЦА, 1955-1956, 1 кут. (0, 10)

 • ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БОРАНКА” – БОР У СТЕЧАЈУ , 1965-2006, (44, 0

 • Д.О.О ФАБРИКА ВЕНТИЛА ЗА ПНЕУМАТИКЕ – БОР, 1982-2005, (158,00)

 • ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ “БОРПЛАСТ” БОР У СТЕЧАЈУ , 1986-2006, (15,00)

 • Д.О.О ФАБРИКА АБРАЗИВА БОР У СТЕЧАЈУ , 1978-2006, (16, 00)

 • А.Д. ШТАМПАРИЈА “БАКАР” БОР У СТЕЧАЈУ , 1956-2006, (15, 00)

 • Д.О.О “КОНФЕКЦИЈА” – БОР У СТЕЧАЈУ, 1965-2007, (7, 00)

 •  РТБ БОР – Д.О.О ФАБРИКА ЛАК ЖИЦЕ БОР У СТЕЧАЈУ , 1973-2008, (82, 00)

 • ГРАДСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРТИЗАН” – БОР, 1948-1950, 1 кут. (0,10)


 


7. ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА


7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ • СРЕСКИ КОМИТЕТ КПС – БОР, 1945-1955, 10 кут.

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС – БОР, 1945-1981, 1984-1990, 17 књ. 109 кут.

 • ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ – БОР, 1945-1981, 1984-1990, 25 књ., 111 кут

 • РУДНИЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА, 1952-1964, 9 кут.

 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ССО – БОР, 36 кут.

 • ОПШТИНСКА КОНФЕЕНЦИЈА ССРН – БОР , 1960-1981, 1984-1990, 23 књ. 51 кут.

 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА ГОРАНА -  БОР, 1978-1988, 2 кут. (0, 20)


7.4. ХУМАНИТАРНА УДРУЖЕЊА • ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО БОР , 1956-1977, 2 кут. (0, 20)


7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА • СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР “МЛАДОСТ” – БОР У СТЕЧАЈУ, 1988-2007, (30, 00


7.7. ОСТАЛО • ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ГРАДСКИ ОДБОР БОР, 1967-1971, 1 св. (0, 03


 


8. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ •  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “ХРАМ СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА”-ЛУКА, 1890-1909, 1 књ.

 •  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “ ХРАМ СВ. ПРОРОКА ИЛИЈЕ”- ЗЛОТ, 1837-1906, 19 књ.

 •  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “ ХРАМ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ” – СЛАТИНА, 1861-1906, 12 књ,


 


Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ • БРАНА ФИЛИПОВИЋ, 1956-1977, 2 кут.

 • СТРАХИЊА ПОПОВИЋ, 1961-1986, 5 кут.

 • МИРОСЛАВ РАДУЛОВИЋ, НОВИНАР, 1956-1977, 1 кут


В. ЗБИРКЕ • ЗБИРКА МЕМОАРСКЕ ГРАЂЕ, 1945-1985,  2 св, 60 сећања, (0, 20)

 • ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ПРЕД ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ (ФДРБ), 1938-1966, 6 албума, 600 фотографија

 • ЗБИРКА ПЛАКАТА, 160 ПЛАКАТА

 • ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВАНЕ ГРАЂЕ О РУДНИЦИМА БАКРА У БОРУ И МАЈДАНПЕКУ ИЗ АРХИВА    СРБИЈЕ,НАЦИОНАЛНОГ И ДИПЛОМАТСКОГ АРХИВА У ПАРИЗУ И ДИПЛОМАТСКОГ АРХИВА У ПАРИЗУ И   НАЦИОНАЛНОГ АРХИВА У ВАШИНГТОНУ, 1841-1963 12 кут. (0, 80)

 • ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПЕРИОДА ИЗ (РИФ-а) – 4206 фот.

 • ЗБИРКА ПЕЧАТА, 9 печата и 12 штамбиља

 • ЗБИРКА СКИЦА И ПЛАНОВА ФАБРИКЕ ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА – БОР, 1904-1971, 13 РОЛНИ, 757 ТАБАКА

 • ЗБИРКА ВАРИА, 1 кут.

 • ЗБИРКА ФОТОКОПИЈА, 2 кут.