ПРЕГЛЕД АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ЗБИРКИ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН


А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА


1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ


1.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.
ОКРУЖНО И СРЕСКА НАЧЕЛСТВА 1. НАЧЕЛСТВО ОКРУГА КРАЈИНСКОГ – НЕГОТИН, 1839-1922,  2 кут., 10 књ. (0, 25)

 2. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КРАЈИНСКОГ – НЕГОТИН, 1840-1918, 12 кут. 9 књ. (1, 50)

 3. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ – ЈАБУКОВАЦ, 1863-1918, 1 кут. (0, 10)


ОПШТИНЕ 1. СУД ОПШТИНЕ БРЗОПАЛАНАЧКЕ – БРЗА ПАЛАНКА, 1850-1918, 2 кут. 4 књ.  (0, 32)

 2. СУД ОПШТИНЕ ГОЛУБИЊСКЕ – ГОЛУБИЊЕ, 1862-1918,  2 кут. (0, 20)

 3. СУД ОПШТИНЕ НЕГОТИНСКЕ – НЕГОТИН, 1866-1918,  1 кут., 1 књ. (0, 03)

 4. СУД ОПШТИНЕ РАЈАЧКЕ-РАЈАЦ, 1869-1911, 1 кут., 2 књ. (0, 05)

 5. СУД ОПШТИНЕ РОГЉЕВКЕ – РОГЉЕВО, 1870-1890, 1 кут. (0, 05)


1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1918-1941.
СРЕСКА НАЧЕЛСТВА, ПОРЕСКА И ФИНАНСИЈКА УПРАВА, ОПШТИНЕ • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ – ЈАБУКОВАЦ, 1919-1940, 17 кут. (2, 40)

 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КЉУЧКОГ – КЛАДОВО, 1919-1941, 4 кут., 7 књ. (0, 45)

 • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА НЕГОТИНСКОГ – НЕГОТИН, 1919-1940, 1 кут. 5 књ. (0, 15)

 • ПОРЕСКА УПРАВА – КЛАДОВО, 1919-1941, 15 кут. (1, 50)

 • СРЕСКА ФИНАНСИЈСКА УПРАВА – КЛАДОВО , 1922-1929, 1 кут. (0, 10)

 • ГЛАВНИ ОДЕЉАК ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ – КЛАДОВО, 1925-1945, 2 књ. , 2 кут. (0, 35)

 • ОПШТИНА БРЗОПАЛАНАЧКА – БРЗА ПАЛАНКА, 1919-1941,

 • ОПШТИНА ВАЈУШКА – ВАЈУГА, 19120-1941, 1 кут. (0, 05)

 • ОПШТИНА ВЕЛЕСНИЧКА – ВЕЛЕСНИЦА, 1920-1941, 1 кут. (0, 05)

 • ОПШТИНА ВЕЛИКОКАМЕНИЧКА – ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, 1920-1940, 1 кут. (0, 05)

 • ОПШТИНА ВЕЛИКОВРБИЧКА – ВЕЛИКА ВРБИЦА, 1924-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ГОЛУБИЊСКА – ГОЛУБИЊЕ, 1922-1933, 1 кут., 1 књ. (0, 04)

 • ОПШТИНА ГРАБОВИЧКА – ГРАБОВИЦА, 1921-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ЂЕРДАПСКА – ДАВИДОВАЦ, 1925-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА КЛАДОВСКА – КЛАДОВО, 1918-1941, 15 кут. 2 књ. (1, 55)

 • ОПШТИНА КЛАДУШНИЧКА – КЛАДУШНИЦА, 1918-1941, 1 кут. (0, 03)

 • ОПШТИНА КОРБОВСКА – КОРБОВО, 1923-1941, 1 кут. (0, 03)

 • ОПШТИНА КОСТОЛСКА – КОСТОЛ, 1928-1941, 1 кут. (0, 03)

 • ОПШТИНА КУПУЗИШКА – КУПУЗИШТЗЕ, 1922-1941,  1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ЉУБИЧЕВСКА – ЉУБИЧЕВАЦ, 1921-1941, 1 кут. 1 књ. (0, 02)

 • ОПШТИНА МАЛОВРБИЧКА – МАЛА ВРБИЦА, 1921-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА МАЛАЈНИЧКА – МАЛАЈНИЦА, 1918-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА МИХАЈЛОВАЧКА – МИХАЈЛОВАЦ, 1918-1941, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА НЕГОТИНСКА – НЕГОТИН, 19120-1941, 1 кут. 6 књ. (0, 04)

 • ОПШТИНА ПЕТРОВО СЕЛО – ПЕТРОВО СЕЛО, 1928-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ПОДРВРШКА – ПОДВРШКА, 1919-1941, 4 кут. (0, 40)

 • ОПШТИНА ПЛАВЉАНСКА – ПЛАВНА, 1919-1941, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА РАЈАЧКА – РАЈАЦ, 1927-1941, 1 кут. (0, 05)

 • ОПШТИНА РОГЉЕВСКА –РОГЉЕВО, 1933-1937, 1 кут. 22 књ. (0,15)

 • ОПШТИНА РТКОВСКА – РТКОВО, 1919-1941, 1 кут. 0, 02)

 • ОПШТИНА РТКОВСКА – СИП, 1920-1941, 1 кут. 2 књ. (0,06)

 • ОПШТИНА ТЕКИЈСКА – ТЕКИЈА, 1921-1941, 1 кут. (0, 03)

 • ОПШТИНА ШТУБИЧКА – ШТУБИК, 1918-1941, 1 кут. (0, 02)


1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1941-1944.
СРЕСКО НАЧЕЛСТВО, ОПШТИНЕ • НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КЉУЧКОГ – КЛАДОВО, 1941-1944, 7 књ. 5 кут. (0, 55)

 • НАДЗОРНИШТВО ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ – КЛАДОВО, 1941-1944, 1 кут.  (0, 10)

 • ОПШТИНА БРУСНИЧКА – БРУСНИК, 1942-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ВАЈУШКА – ВАЈУГА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ВЕЛЕСНИЧКА – ВЕЛЕСНИЦА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ВЕЛИКОВРБИЧКА – ВЕЛИКА ВРБИЦА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ВРАТЊАНСКА – ВРАТНА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ВЕЛИКОКАМЕНИЧКА – ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ГРАБОВИЧКА – ГРАБОВИЦА, 1941-1943, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ЂЕРДАПСКА – ДАВИДОВАЦ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ЈАБУКОВАЧКА – ЈАБУКОВАЦ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА КОСТОЛСКА – КОСТОЛ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА КЛАДУШНИЧКА – КЛАДУШНИЦА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА КУПУЗИШКА – КУПУЗИШТЕ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА КОРБОВСКА – КОРБОВО, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА КЛАДОВСКА – КЛАДОВО, 1941-1944, 5 кут. (0, 50)

 • ОПШТИНА ЉУБИЧЕВСКА –ЉУБИЧЕВАЦ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА МАЛОВРБИЧКА – МАЛА ВРБИЦА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА НЕГОТИНСКА – НЕГОТИН, 1944, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ПЕТРОВОСЕЛСКА – ПЕТРОВО СЕЛО, 1941-1944, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА ПОДВРШКА – ПОДВРШКА, 1941-1944, 1 кут. (0, 02)

 • ОПШТИНА РАЈАЧКА – РАЈАЦ, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА РТКОВСКА – РТКОВО, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА СИПСКА – СИП, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)

 • ОПШТИНА ТЕКИЈСКА – ТЕКИЈА, 1941-1944, 1 кут. (0, 01)


1.5. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944. ГОДИНЕ
НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗОВА • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА КРАЈИНСКОГ – БРУСНИК, 1950-1952, 27 књ 14 кут.. (1, 65)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА КРАЈИНСКОГ – БРЗА ПАЛАНКА, 1950-1952, 19 књ.  5 кут.. (0, 50)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ПОРЕЧКОГ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1944-1955, 74 кут. 65 књ. (7 ,00)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ – ЈАБУКОВАЦ, 1944-1947, 4 кут. 0,, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА КЉУЧКОГ – КЛАДОВО, 1944-1955, 77 књ. 121 кут, (14 ,00)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА НЕГОТИНСКОГ  – НЕГОТИН, 1944-1959, 118 књ. 286 кут. (32,00)

 • НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА КРАЈИНСКОГ  – САЛАШ, 1944-1947, 6 кут. (0, 60)


СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРЗА ПАЛАНКА – БРЗА ПАЛАНКА, 1944-1965,   49 књ. 55 кут. (6, 20)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1944-1965,   94 књ.   186 фасц.. (5, 00)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЈАБУКОВАЦ – ЈАБУКОВАЦ, 1944-1965, 50 кут. 34 књ. (5, 00)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО – КЛАДОВО, 1944-1979, 88 књ. 425 кут. ( 45, 00)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК – МАЈДАНПЕК, 1944-1969, 173  књ. 199 кут. ( 25, 00)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН – НЕГОТИН, 1944-1980, 162 књ.  кут. 1001 (104, 00)

 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ САЛАШ – САЛАШ, 1945-1965, 109 књ. 76 кут. (12, 00)


НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРУСНИК – БРУСНИК, 1944-1959, 21 књ. 38 кут. (4,00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРAЋЕВАЦ – БРАЋЕВАЦ, 1944-1959, 24 књ.  31 кут. (3, 50)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРAЋЕВАЦ – БОЉЕТИН, 1944-1955, 16 књ. 3 кут. (0, 35)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРAЋЕВАЦ – БУКОВЧЕ, 1944-1955, 47 свеѕака 12 кут. (1, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРЕСТОВАЦ – БРЕСТОВАЦ, 1944-1955, 19 књ. 12 кут. (1, 35)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛЕСНИЦА – ВЕЛЕСНИЦА, 1944-1955, 22књ. 5 кут. (0, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВАЈУГА – ВАЈУГА, 1944-1955, 27 књ. 11 кут. (1, 20)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВИДРОВАЦ – ВИДРОВАЦ, 1944-1955, 51 књ. 11 кут. (1, 40)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ВРБИЦА – ВЕЛИКА ВРБИЦА, 1944-1955, 22 књ. 7 кут. (0, 80)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКА  ЈАСИКОВА – ВЕЛИКА ЈАСИКОВА, 1944-1955, 11 кут. 19 књ, (1, 35)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКА КАМЕНИЦА – ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, 1944-1955, 10 књ. 8 кут. (0, 80)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЛАОЛЕ – ВЛАОЛЕ, 1944-1957, 13 књ. 10 кут, (1, 10)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊАНЕ – ГОРЊАНЕ, 1944-1955, 15 књ 2 кут. (0, 20)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРАБОВИЦА – ГРАБОВИЦА, 1944-1955, 18 књ. 13 кут. (1, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОЛУБИЊЕ – ГОЛУБИЊЕ, 1944-1955, 5 кут. 18 књ. (0, 70)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГЛОГОВИЦА – ГЛОГОВИЦА, 1944-1955, 21 књ. 10 кут. (1, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДУПЉАНЕ – ДУПЉАНЕ, 1944-1955, 14 књ. 5 кут. (0, 70)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДУШАНОВАЦ – ДУШАНОВАЦ, 1944-1955, 4 кут. 17 књ. (0, 65)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДЕБЕЛИ ЛУГ – ДЕБЕЛИ ЛУГ, 1944-1955, 10 кут. 21 књ. (1, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗЛОКУЋЕ – ЗЛОКУЋЕ, 1947-1955, 1 кут. 10 књ. (0, 15)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАСЕНИЦА – ЈАСЕНИЦА, 1944-1955, 6 књ. 0, 05)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАСИКОВО – ЈАСИКОВО, 1944-1955, 71 књ 4 кут. (0, 90)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЛОКОЧЕВАЦ – КЛОКОЧЕВАЦ, 23 књ. 3 кут. (0, 40)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОВИЛОВО – КОВИЛОВО, 1944-1955, 33 књ. 9 кут. (1, 20)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОБИШНИЦА – КОБИШНИЦА, 1944-1959 , 35 књ. 17 кут. (2, 00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОРБОВО – КОРБОВО, 1944-1957, 19 књ 11 кут. (1, 20)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЛЕНОВАЦ – КЛЕНОВАЦ, 1944-1955, 8 кут. 15 књ. (1, 00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КАРБУЛОВО – КАРБУЛОВО, 1944-1955, 6 књ. 1 кут. (0, 06)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕСКОВО – ЛЕСКОВО, 1944-1955, 4 кут. 15 књ. (0, 45)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЉУБИЧЕВАЦ – ЉУБИЧЕВАЦ, 1944-1955, 18 књ. 7 кут. (0, 70)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МЕТРИШ – МЕТРИШ, 1944-1955, 33 књ 9 кут. (1, 05)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИХАЈЛОВАЦ – МИХАЈЛОВАЦ, 1944-1955, 35 књ 9 кут. (1, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОКРАЊЕ – МОКРАЊЕ, 1944-1955, 8 кут. 24 књ. (1, 00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИЛОШЕВО – МИЛОШЕВО, 1944-1955,  26 књ кут. (0, 95)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛА ЈАСИКОВА – МАЛА ЈАСИКОВА, 1944-1955, 19 књ. 9 кут. (1, 25)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛА КАМЕНИЦА – МАЛА КАМЕНИЦА, 1944-1955, 27 књ 6 кут.. (1, 00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИРОЧ – МИРОЧ, 1944-1955, 18 књ 2 кут. (0, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОСНА – МОСНА, 1944-1955, 5 књ 3 кут. (0, 30)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЛАВНА – ПЛАВНА, 1944-1955, 10 књ 6 кут.. (0, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕТРОВО СЕЛО – ПЕТРОВО СЕЛО, 1944-1955, 10 књ 5 кут.. (0, 58)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОПОВИЦА – ПОПОВИЦА, 1944-1955, 24 књ 6 кут.. (0, 70)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРАХОВО – ПРАХОВО, 1944-1957, 25 књ. 17 кут. (2,10)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОДВРШКА – ПОДВРШКА, 1944-1955, 3 кут. 11 књ. (0, 35)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДУЈЕВАЦ – РАДУЈЕВАЦ, 1944-1955, 25 књ. 10 кут. (1, 40)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАЈАЦ – РАЈАЦ, 1944-1959, 47 књ. 50 кут. (6.00)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РЕЧКА – РЕЧКА, 1944-1955, 7 кут. 19 књ. (0, 85)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РОГЉЕВО – РОГЉЕВО, 1944-1955, 32 књ. 11 кут. (1, 40)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РТКОВО – РТКОВО, 1944-1955, 8 кут. 29 књ. (1, 10)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РУДНА ГЛАВА – РУДНА ГЛАВА, 1944-1959, 48 књ. 38 кут. (4, 50)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ САМАРИНОВАЦ – САМАРИНОВАЦ, 1944-1955, 17 књ 4 кут. (0, 50)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СИКОЛЕ – СИКОЛЕ, 1944-1955, 23 књ 5 кут.. (0, 85)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СРБОВО – СРБОВО, 1944-1955, 12 књ. 6 кут. (0, 70)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СИП – СИП, 1944-1955, 31 књ. 8 кут. (1, 10)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛАТИНА – СЛАТИНА, 1944-1955, 16 књ 4 кут. (0, 55)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ –ТАНДА – ТАНДА, 1944-1955, 1 кут. 6 књ. (0, 15)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ –ТЕКИЈА – ТЕКИЈА, 1944-1957,

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ –ТАМНИЧ – ТАМНИЧ, 1944-1955, 26 књ. 11 кут. (1, 35)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ –ТРЊАНЕ – ТРЊАНЕ, 1944-1955, 16 књ. 4 кут. (0, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ –ТОПОЛНИЦА – ТОПОЛНИЦА, 1944-1955, 16 књ. 7 кут. (0, 85)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ УРОВИЦА – УРОВИЦА, 1944-1955, 12 књ. 12 кут. (1, 20)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦРНАЈКА – ЦРНАЈКА, 1944-1955, 14 књ. 5 кут. (0, 60)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЧУБРА – ЧУБРА, 1944-1955, 10 књ. 6 кут. (0, 65)

 • НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ШТУБИК – ШТУБИК, 1944-1957, 25 књ.  8 кут.  (1, 20)


МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  ВЕЉКОВО – ВЕЉКОВО, 1944-1952, 12 књ. 8 кут. (0, 92)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  ВРАТНА – ВРАТНА, 1944-1952, 10 књ 2 кут. (0, 30)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  ДУБОЧАНЕ – ДУБОЧАНЕ, 1944-1952, 9 књ. 2 кут. (0, 20)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  КУПУЗИШТЕ – КУПУЗИШТЕ, 1944-1952, 15 књ 8 кут. (0, 90)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  МАЛАЈНИЦА – МАЛАЈНИЦА, 1944-1952, 14 књ. 2 кут. (0, 30)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  СМЕДОВАЦ – СМЕДОВАЦ, 1944-1952, 25 књ 9 кут.. (1, 10)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  ЦРНОМАСНИЦА – ЦРНОМАСНИЦА, 1944-1952, 4 књ. (0, 02)

 • МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР  ШАРКАМЕН – ШАРКАМЕН, 1944-1952, 8 књ 4 кут. (0, 35)


САМОУПРАВНЕ ИНТЕРЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – МАЈДАНПЕК, 1974-1987, 1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – НЕГОТИН, 1969-1986, 2 књ. 2 кут. (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – КЛАДОВО, 1974-1986, 3 кут. (0, 30)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – МАЈДАНПЕК, 1967-1990, 1 књ. 8 кут. (0, 75)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – НЕГОТИН, 1967-1990, 2 књ. 10 кут. (0, 95)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КЛАДОВО , 1969-1990, 6 КУТ. (0, 60)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАЈДАНПЕК, 1981-1986, 1 књ. 2 кут.  (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА –НЕГОТИН, 1981-1986, 1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КЛАДОВО, 1983-1986, 1 КУТ. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИНФОРМИСАЊА – МАЈДАНПЕК, 1980-1987, 1 књ. 2 кут. (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИНФОРМИСАЊА – НЕГОТИН, 1978-1986, 1 књ. 2 кут. (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИНФОРМИСАЊА – КЛАДОВО, 1984-1986, 1 КУТ. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – МАЈДАНПЕК, 1975-1987, 1 књ. 3 кут. (0, 30)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НЕГОТИН, 1978-1986, 6 кут. (0, 60)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КЛАДОВО, 1977-1987, 1 КУТ. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ  ЗАШТИТЕ – МАЈДАНПЕК, 1972-1986,  1 књ. 6 кут. (0, 60)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ  ЗАШТИТЕ – НЕГОТИН, 1968-1986, 3 књ. 5 кут. (0, 55)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ – КЛАДОВО, 1972-1982; 1985, 2 кут. (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – НЕГОТИН, 1974-1986,  2 књ.  2 кут. (0, 22)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – МАЈДАНПЕК, 1974-1987, 2 кут. (0, 20)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – КЛАДОВО, 1975-1986, 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ,  ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - МАЈДАНПЕК, 1987-1990, 1 књ. 2 кут. (0, 15)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ,  ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА НЕГОТИН, 1986-1990, 1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА КЛАДОВО 1986-1990, 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НЕГОТИН, 1986-1990,  1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – МАЈДАНПЕК,  1987-1990, 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – КЛАДОВО, 1987-1989, 1 кут. (0, 10)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ – НЕГОТИН, 1973-1986, 1 књ. 7 кут. (0, 60)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТИПЕНДИРАЊА – КЛАДОВО, 1977-1982, 1 св. (0, 05)

 • САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ – КЛАДОВО , 1977-1986, 1 кут. (0,10)


СТАНБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ • СТАНБЕНА ЗАЈЕДНИЦА – НЕГОТИН, 1959-1965, 3 књ. 10 кут. (1, 00)

 • СТАНБЕНА ЗАЈЕДНИЦА – САЛАШ, 1962, 1 св. (0, 02)


3. ПРАВОСУЂЕ • ОКРУЖНИ СУД – НЕГОТИН, 1839-1944, 8 8 кут. (0, 80)

 • СРЕСКИ  СУД – КЛАДОВО, 1934-1944, 38 кут. (7, 00)

 • СРЕСКИ  СУД – НЕГОТИН, 1934; 1945-1952, 17 књ. 151 кут. (20, 15)

 • СРЕСКИ СУД – ЈАБУКОВАЦ, 1934-1947, 2 књ. 10 кут. (, 10)

 • СРЕСКИ СУД – БРУСНИК, 1945-1952, 5 књ., 1 кут. (0, 15)

 • СРЕСКИ СУД – БРЗА ПАЛАНКА, 1950-1952,  3књ. , 4 кут. (0, 40)

 • СРЕСКИ СУД – САЛАШ, 1940-1947, 5 књ. 20 кут. (2, 00)

 • СРЕСКИ СУД – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ,

 • ОПШТИНСКИ НАРОДНИ СУД – КЛАДОВО, 1979-1989, 8 кут. (0, 80)

 • ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА – НЕГОТИН, 1975-1990, 26 фасц. , (3, 20)


4. ПРОСВЕТНЕ И КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ


4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ


СРЕДЊЕ ШКОЛЕ • ГИМНАЗИЈА „ПРЕДРАГ КОСТИЋ“ – НЕГОТИН, 1923-1951, 38 књ. 5 кут.,. (0,85)

 • ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАЈКО БОСНИЋ“ БУКОВО – НЕГОТИН, 1890-1958, 53 књ. 42 кут., (5,80)

 • ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА - НЕГОТИН, 1910-2003, 178 књ. 322 кут., (35, 00)

 • ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „12 СЕПТЕМБАР“ – НЕГОТИН, 1979-1990, 2 књ. 13 св. (0, 60)


ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ • ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГРАЂАНСКА ШКОЛА – САЛАШ, 1938-1942, 16 књ. 1 кут., (0, 20)

 • ЕКОНОМСКА ШКОЛА – НЕГОТИН, 1961-1962, 4 књ. (0, 02)


ШКОЛЕ УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ • ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА-НЕГОТИН, 1932-1957, 32 књ. 1 кут., (0, 60)

 • СТРУЧНА ПРОДУЖНА ШКОЛА – НЕГОТИН, 1913-1932, 4 књ. (0, 05

 • ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ – НЕГОТИН, 1946-1958, 13, књ. 1 кут. (0, 10)

 • ЖЕНСКА СТРУЧНА ЗАНАТСКА ШКОЛА – БРЗА ПАЛАНКА, 1929-1935, 1 кут. (0, 10)

 • ТРГОВАЧКА ЗАНАТСКА ШКОЛА – НЕГОТИН, 1913-1945, 4 књ. (0, 04)


ОСНОВНЕ ШКОЛЕ • ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1919-1972, 213 књ. 2 кут. (1,30)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – БРЕСТОВАЦ, 1909-1943, 2 књ. 1 кут., (0, 10)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – „БРАНКО ПЕРИЋ“ – БРУСНИК, 1919-1956, 5 књ. 2 кут. (0, 22

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ВЕЛЕСНИЦА, 1920-1963, 50 књ. (0, 15)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, 1919-1963, 46 књ. 1 кут. (0, 15)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ВИДРОВАЦ, 1937-1955, 13 књ. 1 кут., (0, 15)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ГРАБОВИЦА, 1934-1966, 14 књ. (0, 06)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ДУПЉАНЕ, 1922-1963, 48 књ. (0, 60)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ДУШАНОВАЦ, 153 књ (1, 10)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ЈАСЕНИЦА, 1890-1954, 22 књ. 3 кут. (0, 40)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – КУПУЗИШТЕ,, 1926-1963, 46 књ. (0, 15)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ЉУБИЧЕВАЦ, 1920-1963, 11 књ. (0, 10)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – МОКРАЊЕ, 1919-1949, 12 књ. 1 кут. (0, 25)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – РЕКА, 1945-1963, 15 књ  (0, 12)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – НЕГОТИН, 1915-1945, 6 књ 1 кут. (0, 15)

 • РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ-НЕГОТИН, 1988-1990,  3 св. 1 кут, (0, 26)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – РАДУЈЕВАЦ, 1919-1945,   22 књ. 2 кут. (0, 30)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – САМАРИНОВАЦ,, 1919-1946, 23. књ 4 кут.. (0, 40)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – ЧУБРА, 1924-1954, 13 књ. 1 кут. (0, 15)

 • ОСНОВНА ШКОЛА – „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ – ШТУБИК, 1919-1943, 1 књ 1 кут. , (0, 10)

 • НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ – ЈАБУКОВАЦ, 1962-1964, 4 кут. (0, 40)

 • ДЕЧИЈЕ ЗАБАВИШТЕ – НЕГОТИН, 1953-1959, 1 св. 9 књ. (0, 05)

 • СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ ИНТЕРНАТ -  НЕГОТИН, 1947-1958, 16 књ. 1 кут. (0, 50)


4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ • НАРОДНИ МУЗЕЈ „КРАЈИНА“ – НЕГОТИН, 1934-1986, 39 кут. 9 књ. 23 св.  (6, 60)

 • КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – НЕГОТИН, 1956-1984, 2 књ. 11 кут. (0, 90)

 • ДОМ ОМЛАДИНЕ – НЕГОТИН, 1962-1975,  2 књ. 7 кут., (0, 70)

 • УСТАНОВА МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ – НЕГОТИН, 1966-1975, 6 кут, (0, 50)

 • БИБЛИОТЕКА – НЕГОТИН, 1953-1984, 25 кут. (2, 10)


5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ


5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ • ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „СТАНКО ПАУНОВИЋ“ – НЕГОТИН, 1919-1974, 43 књ. 66 кут. (9, 00

 • ДЕЧИЈИ ДОМ – ПРАХОВО, 1950-1959, 20 књ. 2 кут. (0, 40)

 • ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ МЛАДЕЖИ – НЕГОТИН, 1948-1995, 485 књ (8 , 00)

 • СРЕСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – НЕГОТИН, 1953-1963, 4 кут. (0, 40)

 • СРЕСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ – ЗАЈЕЧАР – ФИЛИЈАЛА НЕГОТИН, 1960-1962, 6 кут. (0, 50)

 • КОМУНАЛНИ  ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗАЈЕЧАР – ФИЛИЈАЛА НЕГОТИН, 1962-1965, 7 кут.


5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ – МАЈДАНПЕК, 1952-1975, 15 књ, 47 кут. (4, 35)

 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „КРАЈИНА“ – НЕГОТИН, 1950-1974, 47 књ. 24 кут. (3, 60)

 • ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА – РУДНА ГЛАВА, 1956-1970, 1 књ. 5 кут. (0, 50)

 • ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА – НЕГОТИН, 1957-1980, 6 кут. (0, 60)


6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО


6.1.ПЕРИОД  КАПИТАЛИЗМА


6.1.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ • БРЗОПАЛАНАЧКА БАНКА – БРЗА ПАЛАНКА, 1931-1946, 4 књ. (1, 10)

 • КРЕДИТ – ИНФОРМ ТРГОВАЧКИ И ОБАВЕШТАЈНИ ИНКАСО ЗАВОД - БЕОГРАД, 1932-1942, 2 кут. (0, 20)

 • КЛАДОВСКА БАНКА – КЛАДОВО, 1909-1936, 1 књ. (0, 01)

 • НЕГОТИНСКА ШТЕДИОНИЦА – НЕГОТИН, 1909-1948, 11 књ. 1 кут. (0, 40)

 • КРАЈИНСКА БАНКА – НЕГОТИН, 1946-1948, 1 св (0, 05)

 • КРАЈИНСКА КРЕДУТНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА БАНКА – НЕГОТИН, 1922-1946, 13 књ. 3 кут. (0, 50)


6.1.2 ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА • ОБЈЕДИЊЕНИ ФОНД ЕСНАФА, 1897-1911, 2 књ (0, 01)

 • ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКИХ УДРУЖЕЊА – НЕГОТИН, 1921-1947, 7 књ. 5 кут. (0, 55)

 • УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ ПОРЕЧКИ- ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1912-1949, 4 кут. (0, 40)

 • УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ КЉУЧКИ – КЛАДОВО, 1922-1948, 2 књ. 1 св (0, 03)

 • УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА ВАРОШ НЕГОТИН И СРЕЗ НЕГОТИНСКИ – НЕГОТИН, 1932-1950, 20 књ. 6 кут (0, 90)

 • ДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ НЕГОТИНСКИ – НЕГОТИН, 1919-1948, 18 књ. 3 кут. (0, 45)


6.1.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА


6.1.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО • РУДНИК БАКРА МАЈДАНПЕК - МАЈДАНПЕК, 1903-1968, 67 књ. 123 кут.   ( 14, 00)


6.1.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО • ОКРУЖНА ШУМСКА УПРАВА – БРЗА ПАЛАНКА, 1926-1932, 1 књ. (0, 01)

 • ЕНОЛОШКА СТАНИЦА – НЕГОТИН, 1924-1952, 50 књ. 14 кут. (1, 90)

 • ДРЖАВНИ ЛОЗНИ И ВОЋНИ РАСАДНИК БУКОВО – НЕГОТИН, 1920-1947, 41 књ. 2 кут. (0, 35)


6.1.5. ЗАДРУГЕ • НЕГОТИНСКА КРАЈИНСКА ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА – НЕГОТИН, 1929-1933, 1 кут. (0, 05)

 • НЕГОТИНСКА ЗАДРУГА ЗА КРЕДИТ И ШТЕДЊУ – НЕГОТИН, 1910-1946, 40 књ. 1 кут. (0, 80)

 • НЕГОТИНСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА  ШТЕДЊУ – НЕГОТИН, 1899-1912, 5 књ. (0, 10)

 • НЕГОТИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА ЗА МЕЂУСОБНО ПОМАГАЊЕ У БОЛЕСТИ И СМРТИ-НЕГОТИН, 1909-1940, 3 књ. (0, 03)

 • МЕСНА ЗАДРУГА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТ – ГРАБОВИЦА, 1928 , 2 књ. (0, 01)

 • КЛАДОВСКА СРЕСКА ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА – КЛАДОВО, 1930-1933; 1939; 1943, 1 св. (0, 02)

 • МЕТРИШКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА  ЗАДРУГА – МЕТРИШ, 1927-1940, 10 књ. 4 кут. (0, 50)

 • КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЖИТАРСКА ЗАДРУГА – НЕГОТИН, 1930-1946, 1 књ. (0, 01)


6.2.ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА


6.2.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ • БОРСКА БАНКА А.Д У СТЕЧАЈУ – ФИЛИЈАЛА У НЕГОТИНУ, 1973-2003, 82 св. (3, 00)

 • ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА БАНКА – БОР – ФИЛИЈАЛА НЕГОТИН, 1964, 1 св. (0, 01)

 • СЛУЖБА ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР – ЕКСПОЗИТУРА НЕГОТИН, 1950-1964, 32 св. (3,00)


6.2.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА • СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ– БРЗА ПАЛАНКА, 1950-1952, 2 књ. 2 кут (0, 21)

 • СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ– БРУСНИК ,1950-1952,  3 књ. 2 кут  ((0,22).

 • СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА  ПОРЕЧКОГ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1948-1955,  3 књ. 4 кут. (0, 40)

 • СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА  КЉУЧКОГ – КЛАДОВО, 1946-1955, 7 књ. 15 кут. (1, 55)

 • ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СРЕЗА  КРАЈИНСКОГ – НЕГОТИН, 1947-1959, 19 књ. 37 кут. (3, 75)

 • СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА – НЕГОТИН, 1950-1959, 28 књ. 19 кут. (2, 80)

 • ФОНД ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ- БРУСНИК, 1951-1952, 1 књ. 1 кут (0, 10)

 • ФОНД ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ- БРЗА ПАЛАНКА, 1951-1952, 1 књ. 1кут. (0, 10)

 • ПОСЛОВНИ САВЕЗ ЗА РАТАРСТВО И МЕХАНИЗАЦИЈУ И СНАБДЕВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НЕГОТИН, 1957-1960, 1 кут. (0, 10

 • ФОНД ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДЕ – КЛАДОВО, 1950-1951, 1 кут.  

 • ПОСЛОВНИ САВЕЗ ЗА РАТАРСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈУ И СНАБДЕВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ- НЕГОТИН, 1957-1960, 1 кут. (0, 10)


6.2.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА


6.2.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО • РУДАРСКИ БАЗЕН  „ НЕРЕСНИЦА“ – НЕРЕСНИЦА, 1931-1951 , 9 књ. 2 кут. (0, 25)

 • РУДНИК МАГНЕТИТА – РУДНА ГЛАВА, 1954-1956, 1 св. (0, 01)

 • РУДНИК БАКРА МАЈДАНПЕК ИНДУСТРИЈА ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА МАЈДАНПЕК ООУР ЗА  ПРЕРАДУ   ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА „ЗЛАТАРА МАЈДАНПЕК“ – МАЈДАНПЕК

 • ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КАМЕНИЦА“ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1961, 1 кут. (0, 10)

 • РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ХИДРОЕЛЕКТРАНА „ЂЕРДАП“ – КЛАДОВО, 1961-1981, 61 књ. 530 кут (54, 00)


6.2.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО • „ДУНАВ“ СРЕСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – БРЗА ПАЛАНКА,, 1950-1952, 4 књ. 2 кут. (0, 22)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ДУНАВ“– БРЗА ПАЛАНКА, 1957-1959, 1 кут. (0,10)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „БУКОВЧЕ“– БУКОВЧЕ, 1953-1955, 1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ДУБОЧАНЕ, 1957, 1 св. (0, 01)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ЈАСЕНИЦА“– ЈАСЕНИЦА, 1954-1957, 1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „ЂЕРДАП“ - КОРБОВО, 1956-1970, 34 књ. 3 кут. (0, 40)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ЈЕДИНСТВО“– КОБИШНИЦА 1953-1959, 4 књ. 12 кут. (1, 20)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „МОКРАЊЕ“– МОКРАЊЕ, 1953-1958, 2 књ. 3 кут. (0, 30)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО „ПОБЕДА“– САМАРИНОВАЦ, 1956-1959, 3 кут. (0, 30)

 • ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИЈА“ – НЕГОТИН , 1947-1951, 3 књ. 1 кут. (0, 12)

 • „СЕРВООПРЕМА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СЕРВИС, РЕМОНТ И ОПРЕМАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НЕГОТИН, 1960-1964, 8 књ. 13 кут. (1, 35)

 • СТОЧАРСКО-МЛЕКАРСКИ ПОСЛОВНИ САВЕЗ „ПОЉОПРИВРЕДНИК“ – НЕГОТИН, 1957-1960, 1 св. (0, 02)

 • СРЕСКО НАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДЕЛИ ЈОВАН“ – НЕГОТИН, 1948-1950, 1 кут. (0, 10)

 • ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ КОНТРОЛУ БЕОГРАД ТОПЧИДЕР – ФИЛИЈАЛА ПОЉОПРИВРЕДНА КОНТРОЛНА СТАНИЦА „БУКОВО“ НЕГОТИН, 1950-1952, 2 кут. (0, 10)

 • РЕОНСКА СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА „БУКОВО“ – НЕГОТИН, 1952-1958, 2 књ. 5 кут. (0, 50)

 • ВИНОГРАДАРСКО-ВОЋАРСКА СТАНИЦА  „БУКОВО“ – НЕГОТИН , 1958-1959, 2 кут. (0, 20)

 • СТАНИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРЕЗА НЕГОТИН – НЕГОТИН, 1959-1961, 2 књ. 2 кут. (0, 20)

 • Д.П. „МЛЕКАРА“ У СТЕЧАЈУ – НЕГОТИН, 211 рег.  (21, 00)

 • АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „КРАЈИНА ВИНО“ – НЕГОТИН, 1947-1994, 30 књ. 24 кут. 28 св. (2.10)

 • ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНИ КОМБИНАТ – НЕГОТИН, 1947-1962, 39 књ. 33 кут. (4, 50)


6.2.3.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ • СРЕСКО ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРАЈИНАЦ“ – БРУСНИК, 1947-1952, 4 кут. (0, 30)

 • ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗВЕЗДА“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1962-1965, 1 кут. (0, 10)

 • ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЛКАН“ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1954, 1 св. (0, 01)

 • ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈЕДИНСТВО“ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1963, 1 св. (0, 01)

 • ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂЕРДАП“ – КЛАДОВО, 1959, 1 св. (0, 01)

 • ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „МИРОЧ“ – КЛАДОВО, 1964-1965, 1 св. (0, 01)

 • ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДЕЛИ ЈОВАН“ – НЕГОТИН, 1948-1950, 3 кут. (0, 25)

 • „КОЖА“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ КОЖОМ И ВУНОМ - ТИТОВО УЖИЦЕ ПРЕДСТАВНИШТВО – НЕГОТИН, 1954-1957, 3 књ. (0, 02)

 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА „КРАЈИНА“ – НЕГОТИН, 1947-1950, 7 књ. , 11 св. (0, 70)

 • КРАЈИНА СРЕСКО ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ВЕЛИКО И МАЛО – НЕГОТИН, 1950-1955, 7 књ. 22 фасц. (1, 20)

 • „ОТПАД“ ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАДА И СТАРИХ СТВАРИ – НЕГОТИН, 1958-1961, 5 књ. 1 св.  (0, 04)

 •  „ЗАДРУГАР“ ТРГОВАЧКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ССЗЗ – НЕГОТИН, 1951-1958, 2 кут. (0, 20)

 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИВИНОМ И ПЕРЈЕМ „ЖИВИНОПРОМЕТ“ ЗАЈЕЧАР - ФИЛИЈАЛА                    НЕГОТИН, 1949-1952, 1 књ., 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМАЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА „ЗЕМАЛКО“ – ЕКСПОЗИТУРА НЕГОТИН

 • САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ЕГЕТА“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1961-1962, 1 св. (0, 01)

 • УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  „КРАЈИНА“ – БРЗА ПАЛАНКА , 1964, 1 св. (0, 01)

 • ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЛАТИЦА“ ЗА СНАБДЕВАЊЕ И УГОСТИТЕЉСТВО – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1949-1953, 1 кут. (0, 08)

 • УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТУРИСТ“– ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1962, 1 св. (0, 01)

 • СРЕСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  „ГРЕБЕН“ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ , 1950-1952, 1 кут. (0, 05)

 • САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ЛОВАЦ“  – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ,1955-1956,  1 св. (0,01)

 •  Д.Д.О „ПЕК“ У СТЕЧАЈУ – МАJДАНПЕК , 37 књ., 12 св. 71 рег. (75, 00)

 • СРЕСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВ“– КЛАДОВО, 1949-1951, 3 књ. 1 св. (0, 02)

 • УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЦЕНТРОТУРИСТ“– КЛАДОВО, 1966-1972, 2 кут. (0, 20)

 • УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАФАНА „БУЛЕВАР“– НЕГОТИН, 1959-1960, 1 књ. (0, 01)

 • ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРАЈИНА -ТУРИСТ“– НЕГОТИН, 1963-1971, 3 кут. (0, 30)

 • ИНВАЛИДСКО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ – НЕГОТИН, 1947-1962,  9 књ. 1 кут. (0, 15)


6.2.3.4. САОБРАЋАЈ 1. ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈ НИШ ООУР НЕГОТИН,  1966-1980, 5 књ. 9 кут. (1, 00)

 2. АУТОТРАНСПОРТНО-РЕМОНТО ПРЕДУЗЕЋЕ АТП „БОР“ ООУТ ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ  - НЕГОТИН, 1955-1976,  1 књ. 2 кут. (0, 20)


6.2.4. ЗАНАТСТВО • ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1963-1965, 1 св. (0, 01)

 • ГРАДСКО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ – НЕГОТИН,1949-1950,  1 кут. (0, 07)

 • ЗАНАТСКО-ОПАНЧАРСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА  – НЕГОТИН, 1946-1953, 1 кут. (0,12)

 • ОБУЋАРСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА  – НЕГОТИН, 1955-1963, 1 кут. (0, 05)

 • САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ОБУЋАРСКА РАДЊА „ОБУЋА“ – НЕГОТИН, 1964-1975, 3 кут. (0, 30)


6.2.3.5. ГРАЂЕВИНАРСТВО • ИНДУСТРИЈСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂЕРДАП“ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1951-1962, 1 св. (0, 01)

 • СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КЉУЧ“ – КЛАДОВО, 1949-1951, 2 кут. (0, 20)

 • ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОГРАДЊА“ – НЕГОТИН, 1963, 1 св. (0, 01)

 • АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО - ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРАЈИНА“ – НЕГОТИН, 1964-2004,  38 књ. 184 св.  244 кут.    (140, 00)


6.2.5. ЗАДРУГЕ • БРЗОПАЛАНАЧКА СРЕСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА НАБАВЉАЧКА-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА – ЈАБУКОВАЦ, 1946-1947, 1 кут. (0, 10)

 • РАДНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА – НЕГОТИН, 1949-1950, 1 св. (0, 01)

 • ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „ЕЛАН“ – НЕГОТИН, 1983-2003,    46 кут. (5, 00)


ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БУКОВЧЕ, 1952-1959, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРАЋЕВАЦ, 1947-1963, 2 кут. (0, 20)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРЕСТОВАЦ, 1947-1961, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРУСНИК, 1948-1964, 2 кут. (0, 15)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРЗА ПАЛАНКА, 1946-1964, 4 кут. (0, 30)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОЉЕТИН, 1951-1956, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВИДРОВАЦ, 1947-1962, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЉКОВО, 1947-1958, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВРАТНА, 1947-1959, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКА ЈАСИКОВА, 1956-1962, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКА КАМЕНИЦА, 1947-1956, 1 кут (0, 03)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКА ВРБИЦА, 1947-1957, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛЕСНИЦА, 1945-1956, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВАЈУГА, 1947-1958, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГРАБОВИЦА, 1945-1960, 2 кут. (0, 15)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГЛОГОВИЦА, 1948-1957, 1 кут. (0, 03)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГОЛУБИЊЕ, 1948-1962, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГОРЊАНЕ, 1957-1959, 1 књ. 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДУШАНОВАЦ, 1947-1960, 1 кут. (0,, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1963, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДУПЉАНЕ, 1947-1959,  1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДУБОЧАНЕ, 1952-1959,  1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЗЛОКУЋЕ, 1947-1959, 7 књ. 4 кут (0, 42)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАСЕНИЦА, 1947-1963, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈЕЛАШНИЦА, 1951-1959, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАБУКОВАЦ, 1946-1963, 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛЕНОВАЦ, 1948-1958, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КАРБУЛОВО, 1947-1958, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОВИЛОВО, 1948-1958, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛАДУШНИЦА, 1949-1959, 1 кут. (0, 04)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛАДОВО, 1940; 1945-1964, 3 кут. (0, 26)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КЛОКОКОЧЕВАЦ, 1948-1959, 1 кут. (0, 04)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОБИШНИЦА, 1931-1964, 1 књ. 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „СЛОГА“ – КОБИШНИЦА, 1960-1980,  8 књ. 25 кут. , 4 св. (3, 00)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОСТОЛ, 1948-1952, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОПРИВНИЦА, 1951-1962, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КУПУЗИШТЕ, 1948-1958, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОРБОВО, 1947-1969, 3 књ. 3кут. (030)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЉУБИЧЕВАЦ, 1947-1956, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЛА КАМЕНИЦА, 1947-1959, 1 кут. (0,08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЛА ВРБИЦА, 1947-1954, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЛА ЈАСИКОВА, 1955-1956, 1 кут. (0, 01)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МИРОЧ, 1948-1959, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МОСНА, 1953-1959, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МИХАЈЛОВАЦ, 1947-1964, 4 кут. (0, 40)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАНАСТИРИЦА, 1947-1953, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЛАЈНИЦА, 1949-1954, 1 кут. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МИЛОШЕВО, 1948-1956, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МЕТРИШ, 1947-1962, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МОКРАЊЕ, 1948-1962, 2 кут. (0, 16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НЕГОТИН, 1899-1924; 1946-1962,  1 књ. 1 кут. (0, 10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПОПОВИЦА, 1947-1958, 1 књ. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПРАХОВО, 1949-1960, 1 књ. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПЕТРОВО СЕЛО, 1947-1957, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПЛАВНА, 1947-1959, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПОДВРШКА, 1951-1964, 1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РАДУЈЕВАЦ, 1949-1963,  2 кут. (0, 16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РЕЧКА, 1947-1964, 1 кут. (0, 12)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РОГЉЕВО, 1940-1964, 2 кут. (0, 16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РТКОВО,, 1947-1960, 1 књ. 2 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РУДНА ГЛАВА, 1948-1959, 1 кут. (0,10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РЕКА, 1948-19541 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – РАЈАЦ, 1947-1964, 2 кут. (0, 16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – САМАРИНОВАЦ, 1948-1959, 1 кут. (0, 04)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СЛАТИНА, 1945-1962, 2 кут. (0, 16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СМЕДОВАЦ, 1947-1956, 1 кут. 0, 04)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СИКОЛЕ, 1948-1962,  1 кут. (0, 08)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СРБОВО, 1947-1962, 1 кут. (0,10)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – САЛАШ, 1947-1964, 2 кут. (0,16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СИП, 1947-1956, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТАМНИЧ, 1947-1963, 2 кут. (0,16)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТАБАКОВАЦ, 1949-1955, 1 св. (0,01)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТРЊАНЕ, 1947-1959, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТОПОЛНИЦА, 1947-1963, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТАНДА, 1955, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТЕКИЈА, 1947-1962, 1 кут. (0, 05)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – УРОВИЦА, 1946-1963, 1 кут. (0, 04)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЦРНОМАСНИЦА, 1946-1960, 1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЦРНАЈКА, 1948-1959, 1 св. (0, 02)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЧУБРА, 1948-1961, 1 кут. (0,06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ШАРКАМЕН, 1947-1959,  1 кут. (0, 06)

 • ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ШТУБИК, 1947-1964, 1 кут. (0,10)


СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „НАПРЕДАК“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1949-1954, 1 књ. 1 св. (0, 10)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БРАНКО ПЕРИЋ“ – БРУСНИК, 1950-1952, 1 св. (0, 02)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДИМИТРИЈЕ БЕЛИВАКИЋ“БУКОВЧЕ (ТОЛБУХИНОВО – 1 РЕОН),1949-1954, 5 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СЕПТЕМБАРСКА СЛОБОДА“- ВАЈУГА, 1949-1955, 1 св, (0, 05)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – ВИДРОВАЦ, 1950-1953, 12 књ. 1 кут. (0, 25)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „КЉУЧ“ – ДАВИДОВАЦ, 1950-1952, 1 св. (0, 02)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „7 ЈУЛИ“ –ЈАБУКОВАЦ, 1949-1954, 4 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „АДАМ ВЕЗУРИЋ“ – КОБИШНИЦА (ТОЛБУХИНОВО – 2 РЕОН), 1949-1954, 12 књ. 2 кут. (030)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БУКОВО“  - КАРБУЛОВО, 1951-1953, 1 св. (0, 01)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „22 СЕПТЕМБАР“  - КЛАДОВО, 1950-1958, 10 књ. 1 кут. (0, 20)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ЂЕРДАП“  - КЛАДУШНИЦА, 1947-1953, 1 св. (0, 03)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „7 ЈУЛИ“  - КОПРИВНИЦА, 1950-1959, 1 св. (0, 03)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ НОВИ ЖИВОТ“  - КОРБОВО, 1949-1953, 9 књ. 1 кут. (0, 15)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ НИКОЛА ЧЕКИЋ“  - КОСТОЛ,1948-1958,  5 књ. 2 кут. (0, 25)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ 1 МАЈ“  - КУПУЗИШТЕ, 1949-1958, 2 књ. 1 св. (0, 04)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ 7 ЈУЛИ“  - МИРОЧ, 1949-1959, 5 књ. 1 св. (0, 10)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ 1 МАЈ“  - МАНАСТИРИЦА, 1950-1951,1 св (0, 02)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ СТЕВАН МОКРАЊАЦ“  - МОКРАЊЕ, 1949-1957, 4 књ. 1 кут. (0, 13)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ БОРА МИЛИЋ РКМАН“  - МЕТРИШ, 1947-1959, 8 књ. 2 кут. (0, 25)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ ДОБРИВОЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ БОБИ“  - ПРАХОВО, 1950-1958, 2 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ МИЛОВАН ЂИЛАС“  - ПЕТРОВО СЕЛО, 1949-1959, 12 књ. 1 кут. (0, 20)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ ЗОРА СОЦИЈАЛИЗМА“  - ПОДВРШКА, 1950-1959, 6 књ. 1 кут. (0, 10)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ БУДУЋНОСТ“  -РТКОВО, 1949-1958, 6 књ. 1 кут. (0, 12)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ -РАЈАЦ, 1947-1959, 3 књ. 1 св. (0, 15)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ ПЕТАР СТАМБОЛИЋ“ –РАДУЈЕВАЦ, 1950-1953, 4 књ. 1 кут. (0, 13)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ СТАНОЈЕ СТАНОЈЛОВИЋ“ –РОГЉЕВО, 1949-1958, 2 књ. 1 кут. (0, 05)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ БУДУЋНОСТ“  -СМЕДОВАЦ, 1949-1957,  9 књ. 1 кут. (0, 12)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ КРАЈИНА“  - САМАРИНОВАЦ, 1949-1957, 5 књ. 1 кут. (0,10)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ НОВИ ЖИВОТ“  -СЛАТИНА, 1949-1958, 5 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ ЖИВОЈИН ТОДОРОВИЋ“  -ТАМНИЧ, 1949-1959, 1 св. (0, 04)

 • СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ ПАРТИЗАН“  -УРОВИЦА, 1949-1958, 3 књ. 1 св. (0, 04)


6.2.6. ОСТАЛО • СРЕСКО ПРИВРЕДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КАМЕНОЛОМА И ШЉУНКАРА „ГРЕБЕН“ –  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ,

 • КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ – КОБИШНИЦА, 1956-1959, 2 кут. (0, 20)

 • ГРАДСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ – НЕГОТИН, 1949-1950, 1 кут. (0, 06)

 •  „БУДУЋНОСТ“  КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ – НОО РАЈАЦ, 1956-1958, 1 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СРЕСКО ПРОИЗВОДНО ДИСТРУБУТИВНО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ- НЕГОТИН, 1952-1955, 1 кут. (0, 08)

 •  „ДУНАВ“ – ФАБРИКА КОНЗЕРВИ – НЕГОТИН, 1959, 1 кут. (0,10)

 • ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НЕГОТИНСКА ШТАМПАРИЈА“ У СТЕЧАЈУ – НЕГОТИН, 1978-2005. 20 књ.  330 кут. (35, 00)

 • Д.О.О „МИЛИЦАН КОМЕРЦ“ У СТЕЧАЈУ – НЕГОТИН, 1995-2005, 18 књ., 16 св, 8 фасц. 48 кут. (5, 10)

 • Д.О.О „ЕУРОТРАНС“ – НЕГОТИН – 1998-2003, 46 рег. (10, 00)

 • „НЕГОТИНКА „ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ – НЕГОТИН, књ. 260 кут. ( 26, 00)

 • О.З.З „РАЈАЧКЕ ПИВНИЦЕ, 14 књ. 44 рег. 39 кут. 21 св. (5, 00)

 •  ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНГРАСТ“ – КЛАДОВО , 1992-1994, 71 рег. (5, 00)

 • ВОДОПРИВРЕДНА ХИДРОГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА – НЕГОТИН, 1920-1992, 2 књ., 17 кут. (2, 00)


7.ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА


7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


СРЕСКИ КОМИТЕТИ СКС • СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС СРЕЗА ПОРЕЧКОГ -  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1950-1955,  1 књ. 4 кут. (0, 40)

 • СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС СРЕЗА КЉУЧКОГ -  КЛАДОВО, 1948-1955, 11 књ. 4 кут. (0, 50)

 • СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС СРЕЗА КРАЈИНСКОГ -  НЕГОТИН, 11946-1959, 6 књ. 55 кут. (4, 60)


ОПШТИНСКИ КОМИТЕТИ СКС • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  БРЗА ПАЛАНКА, 1956-1965, 3 књ. 26 фасц. (1, 60)

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС – БРАЋЕВАЦ, 1955-1958, 1 књ. (0, 02)

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1959, 1 књ. 1 кут. (0, 06),

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  ЈАБУКОВАЦ, 1955-1965, 10 књ. 24 кут. ( 2, 40)

 • ГРАДИЛИШНИ КОМИТЕТ СКС ХЕ „ЂЕРДАП“ – КАРАТАШ1, 1962-1969, 17 св. (0, 30)

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  КЛАДОВО,  1955-1990, 4 књ. 24 кут. 86 фасц, (7, 10)

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС – КОБИШНИЦА,

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  МАЈДАНПЕК, 1972 – 1989, 70 књ. (архива укоричена у књиге (3, 37)

 • OПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  МИХАЈЛОВАЦ, 1956-1957, 1 св. 0, 02)

 • ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  НЕГОТИН, 1948-1990, 115 књ. 165 кут. 8786 досијеа (34, 00)

 • OПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  РУДНА ГЛАВА, 1958-1959, 1 кут. (0,10)

 • OПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС  -  РАЈАЦ, 1955-1959, 2 књ. 1 св. (0, 03)


СРЕСКИ ОДБОРИ НАРОДНОГ ФРОНТА И ССРН • СРЕСКИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА СРЕЗА КРАЈИНСКОГ – БРЗА ПАЛАНКА, 1950-1952, 1 кут. (0,05)

 • СРЕСКИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА СРЕЗА ПОРЕЧКОГ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1950-1955, 1 кут. (0, 05)

 • СРЕСКИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ – ЈАБУКОВАЦ,

 • 1945-1947, 1 књ. 1 кут. (0, 06)

 • СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРЕЗА КРАЈИНСКОГ – НЕГОТИН,

 • 1945-1959,  7 књ. 18 фасц. (1, 20)   


ОПШТИНСКИ ОРБОРИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ ССРН • ОПШТИНСКИ  ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА – БРЗА ПАЛАНКА, 1958-1965, 4 књ. 6 кут. (0, 50

 • ОПШТИНСКИ  ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1965, 3 књ. 3 кут. (0, 30)

 • ОПШТИНСКИ  ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА – ЈАБУКОВАЦ, 1956-1965, 1 књ. 7 кут. (0, 70)

 •  ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА – КЛАДОВО, 1954-1990, 13 књ. 63 фасц. (5, 50)

 •  ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА – НЕГОТИН, 1945-1990 42 књ. 56 арх. кутија и 205 рег. (24, 00)


СРЕСКА СИНДИКАЛНА ВЕЋА • ССЈ СРЕСКО ВЕЋЕ – КЛАДОВО, 1945-1955, 10 књ. , 20 фасц. (0, 30)

 • ССЈ СРЕСКО ВЕЋЕ – НЕГОТИН, 1946-1959, 17 књ., 13 фасц, (0, 50)


ОПШТИНСКА СИНДИКАЛНА ВЕЋА • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – БРЗА ПАЛАНКА, 1961-1965, 12 фасц. (020)

 • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1961, 1 кут. (, 10)

 • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – ЈАБУКОВАЦ, 1961-1965, 7 фасц. (0, 40)

 • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – КЛАДОВО, 1955-1970, 4 књ. 30 фасц. (1, 35)

 • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – МАЈДАНПЕК, 1955-1971, 2 књ. 24 фасц. (2, 40

 • ССЈ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – НЕГОТИН, 1955-1981, 5 књ. 48 арх. кут. , 87 рег. 28 фасц. (13, 30)


СРЕСКИ ОДБОРИ БОРАЦА НОР-а • СУБНОР – СРЕСКИ ОДБОР -  НЕГОТИН, 1947-1959, 1 књ. 6 фасц. (0, 45)


ОПШТИНСКИ ОДБОРИ БОРАЦА НОР-А • СУБНОР – ОПШТИНСКИ  ОДБОР -  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1962, 2 кут. (0, 20)

 • СУБНОР – ОПШТИНСКИ  ОДБОР -  ЈАБУКОВАЦ, 1963-1965, 6 књ. , 10 фасц. (0, 80)

 • СУБНОР – ОПШТИНСКИ  ОДБОР -  МАЈДАНПЕК, 1955-1961, 1 књ. 1 кут. (0, 08)

 • СУБНОР – ОПШТИНСКИ  ОДБОР -  НЕГОТИН, 1947-1971, 7 књ. 10 фасц. (0, 80)

 • СУБНОР – ОПШТИНСКИ  ОДБОР -  РАЈАЦ, 1958-1959, 1 св. (0, 01)


СРЕСКИ КОМИТЕТИ НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ • НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ –СРЕСКИ КОМИТЕТ СРЕЗА КРАЈИНСКОГ -  БРУСНИК, 1950-1951, 4 књ. 1 кут. (0, 15)

 • НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ –СРЕСКИ КОМИТЕТ СРЕЗА ПОРЕЧКОГ -  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1951-1955, 1 кут. (0, 03)

 • НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ –СРЕСКИ КОМИТЕТ СРЕЗА БРЗОПАЛАНАЧКОГ -  ЈАБУКОВАЦ,  1946-1947, 1 св. (0, 02)

 •  НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ –СРЕСКИ КОМИТЕТ СРЕЗА КЉУЧКОГ -  КЛАДОВО, 1947-1951, 4 књ. 2 кут. (0, 12)

 • НАРОДНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ –СРЕСКИ КОМИТЕТ СРЕЗА НЕГОТИНСКОГ -  НЕГОТИН, 1946-1959,11 књ. 24 фасц. (1, 40)

 • СРЕСКИ ОДБОР УСАОС – ЈАБУКОВАЦ, 5 кут. (0, 40)


 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТИ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ • САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ – ОПШТИНСКИ  КОМИТЕТ -  ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1955-1964, 1 књ.  1 кут. (0, 08)

 • САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ – ОПШТИНСКИ  КОМИТЕТ -  ЈАБУКОВАЦ, 1955-1965, 6 кут. (0, 40)

 • САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ – ОПШТИНСКИ  КОНФЕРЕНЦИЈА -  НЕГОТИН, 1946-1990, 12 књ., 20 арх. кутија, 150 рег. (14, 00)


АНТИФАШИСТИЧКИ ФРОНТ ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ • СРЕСКИ ОДБОР АФЖ -  НЕГОТИН, 1948-1951, 1 књ. 2 кут. (0, 15)


7.2. СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА • ДРУШТВО ЗА УЛЕПШАВАЊЕ БАДЊЕВА -  НЕГОТИН, 1910; 1921-1941, 1 књ. 1 св. (0, 03)

 • БРЗОПАЛАНАЧКО ЖЕНСКО ДРУШТВО – БРЗА ПАЛАНКА, 1878-1879, 1 св. (0, 01)

 • УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ИНВАЛИДА – НЕГОТИН,

 • УДРУЖЕЊЕ ДРЖАВНИХ ПЕНЗИОНЕРА – НЕГОТИН, 1923-1924, 1 св. (0, 01)

 • НЕГОТИНСКО СРЕСКО УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ – НЕГОТИН, 1923-1929, 1 св. (0, 01)


7.3. ГРАЂАНСКЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


СРЕСКИ ОДБОРИ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА • САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - СРЕСКИ ОДБОР – БРЗА ПАЛАНКА, 1950-1951, 1 књ. 1 кут. (0, 06)

 • САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - СРЕСКИ ОДБОР – БРУСНИК, 1950-1952, 1 кут. (0, 05)

 • САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - СРЕСКИ ОДБОР – КЛАДОВО, 1946-1951, 1 књ. , 1 кут  (0, 06)

 • САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - СРЕСКИ ОДБОР – НЕГОТИН, 1946-1959, 6 књ. 8 кут. (0, 60)


ОПШТИНСКИ ОДБОРИ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА •  САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - ОПШТИНСКИ ОДБОР – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ,. 1956-1961, 1 кут. (0, 05)

 •  САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА - ОПШТИНСКИ ОДБОР – НЕГОТИН, 1960-1961, 2 књ. 1 кут. (0, 08)


СРЕСКИ И ОПШТИНСКИ ОДБОРИ УДРУЖЕЊА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА • УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА СРЕЗА ПОРЕЧКОГ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, 1952-1955, 1 кут. (0, 02)

 •  УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА – ОПШТИНСКИ ОДБОР  – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ,1957-1961, 1 кут. (0, 05)


ОСТАЛО • СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ГЛУВИХ – НЕГОТИН, 1956-1960, 1 књ. 1 кут. (0, 06)

 • САВЕЗ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912-1918 – ПОДРУЖНИЦА НЕГОТИН, 1994; 1996; 2001-2008, 2 књ. 4 кут. (0, 40)


7.4. ХУМАНИТАРНА УДРУЖЕЊА • СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА СРЕЗ КРАЈИНСКИ – НЕГОТИН, 1947-1959, 19 књ. 6 кут (0, 80)

 • МЕСНИ ОДБОР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ  - НЕГОТИН, 1939-1941, 2 књ. 1 кут. (0, 04)

 • ЖЕНСКИ ХРИШЂАНСКИ ПОКРЕТ- НЕГОТИН, 1934-1941, 3 књ. 1 кут. (0, 05)

 • НЕГОТИНСКА ПОДРУЖИНА ЖЕНСКОГ ДРУШТВА – НЕГОТИН, 1889-1906, 1 св. (0,01)

 •  КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА  - НЕГОТИН, 1929-1941, 4 књ. 1 кут (0, 08)


7.5. УМЕТНИЧКА   ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА • ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ХАЈДУК ВЕЉКО“   - НЕГОТИН, 1952-1954, 3 књ. 1 св. (0, 04)

 • НЕГОТИНСКО ЗАНАТЛИЈСКО ДРУШТВО „КРАЈИНА“   - НЕГОТИН, 1922-1941, 1 књ. (0, 01)

 • РАДНИЧКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  - НЕГОТИН,

 • КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „СТЕВАН МОКРАЊАЦ – НЕГОТИН, 1948; 1965-1967, 1 књ. 1 св. (0, 02)

 • ГРАДСКО АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ – НЕГОТИН, 1949-1959, 1 књ. , 1 св. (0, 02)


7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА • НЕГОТИНСКА САВЕЗНА СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „ХАЈДУК  ВЕЉКО“ – НЕГОТИН, 1884; 1926-1941, 1 књ. 1 св. (0, 02)

 • ОКРУЖНА УПРАВА СТРЕЉАЧКОГ ДРУШТВА – НЕГОТИН, 1953-1955, 1 кут. (0, 05)

 • СРЕСКИ СТРЕЉАЧКИ ОДБОР  - НЕГОТИН, 1955-1960, 3 књ. 1 кут. (0, 05)

 • РАЈАЧКА СЕОСКА СОКОЛСКА ЧЕТА – РАЈАЦ, 1934-1940, 1 књ. 1 св.  (0, 01)

 • СОКОЛСКА ЧЕТА – СИКОЛЕ, 1932-1934,  књ. 1 св. (0, 02)

 • „ПАРТИЗАН“ ОКРУЖНИ ОДБОР ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ– НЕГОТИН, 1952-1956, 1 кут. (0, 08)

 • НЕГОТИНСКИ СПОРТСКИ КЛУБ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – НЕГОТИН, 2 књ. 2 кут. (0, 10)

 • СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „СТАРИЦА“ – МАЈДАНПЕК,

 • ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – НЕГОТИН, 6 књ. 27 кут. (3, 00)

 • УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ШАРАН“ – БРЗА ПАЛАНКА, 1961, 1 св. (0, 01)


7.7. ОСТАЛО • ДРУШТВО ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРЕЗА НЕГОТИН – НЕГОТИН, 1956-1960, 1 кут. (0, 10)

 • ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА Н. Р. СРБИЈЕ - ПОДРУЖНИЦА НЕГОТИН


... врх странице ...


8. ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ • МАНАСТИР БУКОВО „ХРАМ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА“, 1837-1909, 18 књ. (0, 40)

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У БРЕСТОВЦУ „ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ“,1837-1924,4 књ.(0,06)

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ВИДРОВЦУ „ХРАМ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА“  1901-1910,  2 књ (0, 04).

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВАЈУГА, „ХРАМ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА“,  1838-1888, 3 књ. (0, 05)

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У КАМЕНИЦИ „ХРАМ СВ. ПАРАСКЕВЕ“, 1837-1880, 2 књ. (0, 04)

 •  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У КОРБОВУ - „ХРАМ СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА“, 3 књ. (0, 06)

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА КОБИШНИЧКО-БУКОВИЧКА , 1837-1910,   36 књ. (0, 60)

 • СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ „ХРАМ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА“,1837-1906, 15 књ (0, 20)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ДУШАНОВЦУ „ХРАМ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“,1858-1910, 18 књ. (0, 16)

 •     СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЈАБУКОВЦУ -„ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ“,     1837-1906, 18 књ. (0,16)

 •     СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МАЈДАНПЕКУ „ХРАМ СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА“, 1853-1874, 1 књ (0, 03)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МИХАЈЛОВЦУ „ХРАМ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА“, 1837-1906, 8 књ. (0, 16)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МОКРАЊУ - ХРАМ СВ ТРОЈИЦЕ“1869-1878, , 5 књ. (0, 10)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У НЕГОТИНУ- „ХРАМ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“,

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У НЕГОТИНУ- „ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ“, 1837-1905, 13 књ. (0, 26)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ПЛАВНИ , 1865-1876, 1 књ (0, 02)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У РУДНОЈ ГЛАВИ - „ХРАМ СВЕТОГ САВЕ“, 1871-1888, 1 књ. 0, 02)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У РАДУЈЕВЦУ -„ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ“, 1891-1894, 1 књ. (0, 02)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У РЕЧКОЈ ,  1837-1900, 23  књ. (0, 36)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У СИПУ -„ХРАМ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА“, 1840-1899, 2 књ. (0, 04)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У СИКОЛУ -„ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ“, 1861-1904,  8 књ. (0, 16)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У САМАРИНОВЦУ - „ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ“, 1837-1895, 4 књ. (0, 10)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ТРЊАНУ, ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ“ , 1872-1909, 2 књ. (0, 04)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛВАНА ЦРКВА У СРБОВУ, „ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ“ 1890-1908, 1 књ. (0, 02)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ТАМНИЧУ -„ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ“, 1837-1880, 2 књ. (0, 04)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У УРОВИЦИ - „ХРАМ СВ. ОЦА НИКОЛАЈА“, 1837-1906,  7 књ (0, 14)

 •    СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТУБИКУ - „ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ“,  1837-1907, 12 књ. (0, 24)


Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ  ФОНДОВИ • ПОРОДИЦА ЈОНОВИЋ, 1882-1957, 1 кут. (0, 10)

 • АРАНЂЕЛ ВАСКОВИЋ, 1922-1955, 1 св (0, 02)

 • МИЛИЦА ВАСКОВИЋ, 1922-1980, 1 кут. (0, 06)

 • АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ, 1932-1953, 1 св. (0, 02)

 • МИОДРАГ КОСТИЋ, 1928-1951, 1 кут. (0, 03)

 • МИЛАН РАДОЈЕВИЋ, 1890-1938, 2 кут. ( 0, 15)

 • ЈОВАН РАДОЈЕВИЋ, 1864-1912, 1 св. (0, 02)

 • ЈОВАН СТАНОЈЕВИЋ, 1885-1927, 1 кут. (0,08)

 • ДРАГИША ЈОКОВИЋ, 1945-1979, 1 кут. (0, 10)


В.  ЗБИРКЕ • ЗБИРКА VARIA, 1838-         1 кут. (0, 15)

 • ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА, 12 кут.  3000 фот.  ( 1, 20)

 •  КАРТОГРАФСКА ЗБИРКА, 1885-1939, 27 комада (0, 05)

 • ЗБИРКА ШТАМБИЉА И ПЕЧАТА, 230 комада, 5 кут.

 • ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА, 1837-1940, укупо снимака 25310

 • ЗБИРКА МЕМОАРСКЕ ГРАЂЕ, 1941-1945, 1 кут. (0, 10)

 • ЗБИРКА ПЛАКАТА, 1869-1964, 25 кут. (2, 40)

 • ЗБИРКА ШТАМПАНИХ СТВАРИ (ЛОКАЛНЕ НОВИНЕ), 1890-2000, 8 кут. , 60 св.  ( 4, 00)

 • ЗБИРКА РУКОПИСНИХ ХРОНИКА ГРАДОВА И СЕЛА, 1941-1945, 1кут. (0, 10)

 • ЗБИРКА  СТАРИХ ТЕЛЕГРАМА И ДОПИСНИХ КАРТИ, 1 кут.  (0, 05)

 • ЗБИРКА ДИПЛОМА, УКАЗА, ПОВЕЉА, ПОХВАЛНИЦА, 1896-1938, 1 кут. (0, 02)

 • ЗБИРКА АКЦИЈА, ОБВЕЗНИЦА И ЛУТРИЈЕ, 1888-1941, 1 кут (0, 02)

 • ЗБИРКА РУКОПИСА О ЖИВОТУ И РАДУ СТАНКА ПАУНОВИЋА, 1 кут. (0, 04)

 • ЗБИРКА РУКОПИСНИХ ХРОНИКА О РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ НЕГОТИНСКЕ КРАЈИНЕ, 1871-1945, 1 кут. (0, 05)

 • ЗБИРКА РУКОПИСНИХ ХРОНИКА О КЛАДОВУ, 4 хронике, 1 кут. (0, 05)

 • ЗБИРКА ПРЕПИСА ДОКУМЕНАТА ИЗ НОР-а О ПАВЛУ ИЛИЋ ВЕЉКУ, 1942-1944, 1 кут. (0, 08)

 • ЗБИРКА РУКОПИСНИХ ХРОНИКА МИЛАНА ПЕРИЋА, БИВШЕГ УПРАВНИКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  НЕГОТИН, 1935-1959, 1 кут (0, 10)

 • ЗБИРКА ЛЕТОПИСА, 5 летописа , 1 кут. (0, 05)

 • ЗБИРКА АРХИВАЛИЈА – БИОГРАФИЈЕ ИСТАКНУТИХ ПАРТИЗАНА И СПИСКОВИ БОРАЦА, 1 кут. (0, 10)

 • ЗБИРКА АРХИВАЛИЈА – НЕМАЧКА ДОКУМЕНТА, 1941-1944,1 кут. (0, 02)

 • ЗБИРКА АРХИВАЛИЈА – ПИСМА ИЗ 19 ВЕКА И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА, 1 кут. (0, 04)

 • ЗБИРКА РУКОПИСНИХ ХРОНИКА ДРАГИШЕ М. СТОЈАДИНОВИЋА, 15 хроника, 1 кут. (0, 10)