ПРОМОЦИЈА НОВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА БАШТИНИК БР. 19

Bastinik 19-001.jpg

У оквиру Мајских свечаности 2018. - Дана Општине Неготин
Историјски архив у Неготину Вас позива на промоцију свог новог броја часописа БАШТИНИК
У СРЕДУ, 16. МАЈА 2018. У ДВОРИШТУ АРХИВА (У СЛУЧАЈУ КИШЕ СВЕЧАНА САЛА НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ) СА ПОЧЕТКОМ У 19 ЧАСОВА
Гости:
Др ДМИТАР ТАСИЋ
Др ВЕЛИМИР ШЕШУМ

БАШТИНИК

С А Д Р Ж А Ј

CONTENTSОПШТИ ДЕО – ИСТОРИОГРАФИЈА .....................................................

GENERAL PART – HISTORYOGRAPHYКоментар издавача (Comment of the publisher)Академик Владимир Стојанчевић

КНЕЗ МИЛОШ И ПИТАЊЕ СЛОБОДНЕ 

ПЛОВИДБЕ ЂЕРДАПОМ 

Prince Milos and the question of free navigation of the DjerdapАкадемик Владимир Стојанчевић

КНЕЗ МИЛОШ И БЕЛОГРАЧИЧКА БУНА 1836. године

Prince Miloš and the Belavica Rebellion in 1836.др Милорад П. Радусиновић

ИСТОЧНА СРБИЈА У ГЕОПОЛИТИЦИ РУСИЈЕ 1891. године...

Eastern Serbia in geopolitics of Russia 1891.Вишеслав Живановић

СРПСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У РУСИЈИ 1916. године

Serbian refugees in Russia 1916.Славиша Јеремић

ЗНАЧАЈ ЛОКАЛИТЕТА ПРАУРИЈА ЗА ПОЗНАВАЊЕ 

ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ РУДАРСТВА

Significance of locality of Praurius for knowing history 

of Serbian miningВелимир – Мики Траиловић

ЗАДРУГАРСТВО У КРАЈИНИ 1898 – 1914. године 

Cooperatives in Krajina 1898-1914.Ранко Јаковљевић

НЕГОТИНСКИ ВЕЛИКАНИ У ДОКУМЕНТИМА 

СРЕСКОГ СУДА 1945/46. године (О конфискацији имовине)

Important citizens from Negotin in the documents 

of the County Court 1945/46. (About the property confiscation)Јовица Орловић

ЗНАМЕНИТИ ПОРЕЧАНИ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

Significant people from Porec through historyРанко Јаковљевић

ЗАБОРАВЉЕНИ КЛАДОВЉАНИ 

Forgotten people from KladovoЈелица Илић

УЛОГА ПЕТРА ЖИВКОВИЋА У МАЈСКОМ ПРЕВРАТУ 1903. г...

The role of Peter Zivkovic in may uprising 1903.Душко Топаловић

ДРАГА СИМИЋ – ХУЛТКВИСТ (1875–1953)

– Једна припадница српске женске елите у Швеској –

Draga Simic - Hultqvist (1875-1953)

– One of the members of Serbian women´s elite in Sweden –др Велимир Шешум, Душан Шешум

ЛЕОНИД ИСАКОВИЧ – ЧУДНОВСКИ, 

НАЧЕЛНИК ПОРЕЧКОГ СРЕЗА 1930, 1934 – 1940. године Leonid Isakovic - Cudnovski, 

the principle of the Porech County 1930, 1934-1940.Никола Плавшић, Весна Николић, Слађана Милошевић

ОБРЕНОВИЋИ У ЗБИРКАМА МУЗЕЈА КРАЈИНЕ У НЕГОТИНУ

Obrenovic family in the Museum of Krajina Negotin collectionМирослав – Батан Благојевић

ДОЛАЗАК КЊАЗА МИЛОША У ГУРГУСОВАЦ 1859. године.

Arrival of the Prince Milos in Gurgusovac in 1859.ИЗ КЊИГА, ЧАСОПИСА И НОВИНА ДО 1945. ГОДИНЕ

FROM THE BOOKS, MAGAZYNES AND NEWSPAPERS UNTIL 1945.За штампу приредио (For publishing prepared by) Ненад ПантићЗНАЧАЈ ОБЈАВЉИВАЊА НЕКАД НЕДОСТУПНИХ 

ПУБЛИКАЦИЈА И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

Significance of publishing of few previosly unavaliable 

publications and archive resourcesЗа штампу приредио (For publishing prepared by) Нинослав Станојловић

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕНИКА ХАЈДУК ВЕЉКУ У НЕГОТИНУ 1892. г...

Unvailing of the monument dedicated to Hajduk Veljko in Negotin 1892.ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

FROM THE ARCHIVES SOURCESЗа штампу приредио (For publishing prepared by) Ратко Благојевић

АРХИВСКИ ФОНД ОПШТИНА НЕГОТИНСКА – НЕГОТИН 

1851 – 1944. г. (Историјска белешка и Аналитички инвентар)

Archive fond Municipality of Negotin - Negotin 1851-1944. 

(Historical note and Analytical inventory)За штампу приредио (For publishing prepared by) Ивица Трајковић

СТЕВИНА ПИСМА МИЦИ 

Steva’s letters to MicaЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ, ПРИКАЗИ И РАСПРАВЕ

GREATEST HEPENENST, PRESENTATIONS AND DISCUSSIONSЈовица Орловић

185 ГОДИНА ОД НАСТАНКА ДОЊЕГ МИЛАНОВЦА (1832 – 2017)

185 years from establishing Donji Milanovac (1832-2017)Момчило Јовановић

БОР – ОД ЗАСЕОКА ДО УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ГРАДА 

Bor - from the little village to the university city

др Миодраг ЈанковићБУКВАР МОЈЕ ПРВО РАДОВАЊЕ ВЕЉКА РАМАДАНОВИЋА ....

Veljko Ramadanovic’s primer My first joyСања Радосављевић

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА КРАЈИНЕ НЕГОТИН 

У ПЕРИОДУ 2015 – 2017. године 

Exhibition acitivites of Krajina Museum in Negotin 

in period 2015-2017.Приказ ИЗЛОЖБЕ (Presentation of exhibition)

ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ и његова надалеко чувена песма 

„ТАМО ДАЛЕКО“ – аутор: Љубомир МићићеловићИЗ РАДА АРХИВА 

FROM THE ARCHIVES WORKНенад Пантић

КУЛТУРНО–ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НЕГОТИН у 2017. години

Cultural and publishing activites of Historical archive 

of Negotin in 2017.